Mal Paylaşımı Davası Boşanma Davasıyla Birlikte Açılabilir mi?

Mal Paylaşımı Davası Boşanma Davasıyla Birlikte Açılabilir mi?

01.01.2002 tarihinden sonra eşlerden birinin üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmazlar edinilmiş mal kapsamında olup, diğer eşin yarı oranda talep hakkı bulunmaktadır. Özellikle avukat desteği alınmadan açılan bazı boşanma davalarında, dava içerisinde mal paylaşımının da talep edildiği görülmektedir. Ancak mal rejimi davası boşanmanın ferisi niteliğinde olmadığı için ayrı bir dava açılmalıdır.

Evlilik içerisinde edinilmiş mallar;

Eşlerden birinin evlilik içerisinde edindiği malvarlığı kural olarak edinilmiş mal kapsamındadır. Söz konusu malın kişisel mal olduğunu iddia eden ya da önemli ölçüde katkı sağlayan eş, bu durumu ispat etmelidir. Kanunda edinilmiş mallara örnek olarak; “bir eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler, Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, Kişisel mallarının gelirleri ve Edinilmiş malların yerine geçen değerler” edinilmiş mal olarak sayılmaktadır.

Kişisel mallar;

“Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,  Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, Manevî tazminat alacakları ve Kişisel mallar yerine geçen değerler” de kişisel mal olarak sayılmaktadır.

Mal Paylaşım Davası Ne Zaman Açılır?

Mal paylaşım davası, boşanma davası kesinleştikten itibaren 10 yıl içerisinde açılabilir. Ancak uygulamada boşanma davasının açılmasının hemen akabinde mal paylaşım davasının da açıldığı görülmektedir. Bunun sebebi, malvarlığı üzerine kayıtlı bulunan eşin o malı kaçırmasının önüne geçmek, araç, tapu, şirket hissesi, bankada bulunan hesaplar üzerine ihtiyati tedbir şerhi işlenmesidir. Böylelikle söz konusu malların satışı yapılmayacak mahkeme kararı ile engellenecektir. Her ne kadar boşanma davasının kesinleşmesi mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapılsa da, davalının mal kaçırmasının önüne geçilmiş olur.

Boşanma Davasında Önce Satılan Mallar

Evlilik içerisinde edinilen malları, üzerine kayıtlı eş dilediği gibi tasarruf edebilir. Boşanma davasının açılmasıyla eşler arasındaki mal rejimi sona erer. Evlenilen tarihten boşanma tarihine kadar edinilen, ancak diğer eşin sattığı malvarlığı da mal paylaşımı davasında talep edilebilir. Zira bu süreçte de mal rejimi devam etmektedir. Yani kötüniyetli olan ve dava öncesi elinden mal kaçıran eş, sorumluluktan kurtulamayacak satılan malın yarı oranında diğer eşe karşı sorumluluğu devam edecektir.

Mal paylaşımı davasında borçlu çıkan eşin malvarlığı diğer eşin alacak hakkını karşılamaya yetmezse, alacaklı eş, karşılıksız kazandırmalardan faydalanarak malı devralan üçüncü şahıslardan eksik kalan alacak miktarını isteyebilir (MK md.241).

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Alınan Mallar

Boşanma davasının açılması ile birlikte eşler arasındaki yasal mal rejimi de sona erer. Boşanma davasının sadece açılması yeterli olup kesinleşmesi aranmaz. Dolayısıyla boşanma davasının açıldığı günün ertesi günü dahi alınan bir mal söz konusu ise, diğer eş bu mal üzerinde hak talebinde bulunamaz. Bu konuda detaylı bilgi için “Boşanma davası devam ederken alınan mallar kime aittir” başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Evlenmeden Önce Alınan, Kredisi Evlilikte Ödenen Mallar

Her ne kadar evlenmeden önce edinilen mallar kişisel mal ise de, bu malların kredi bedelleri evlilik içerisinde ödenmeye devam ediyorsa, diğer eş; kredi ile ödeme oranının yarı oranda hak sahibidir. Örneğin, evlenmeden önce erkeğin aldığı 3 milyon TL değerinde evin 1 milyon TL si kredi ile alınmış ise, kadın evin güncel değerinin 1/3 ünün yarısının yani 1/6 sının kendisine ödenmesini talep edebilir.

Mal Paylaşımında Avukat Yüzde Kaç Alır?

Mal paylaşım davaları maddi değeri olan davalar olduğu için Avukat Asgari Ücret Tarifesi’ne göre avukatın yüzdelik talep etme zorunluluğu bulunmaktadır. Talep edilen oran AAÜT’den az olmamak kaydıyla, mal varlığının değerine göre avukat ve müvekkil anlaşmasına göre belirlenecektir. Oran ilk 200.000,00 TL için %16 olup, malvarlığının değeri arttıkça oran da düşmektedir. Burada en doğru değerlendirmeyi dosyaya hakim olan avukat yapacaktır.

Mal paylaşımı davaları niteliği gereği oldukça önemli davalar olup, en ufak bir hata önü alınamaz maddi kayıplara sebep olabilir. Bu sebeple mutlaka uzman bir avukat ile çalışılmalıdır. Bu konuda randevu almak için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et