İşe İade Davasını Kazandım, Ne Yapmalıyım?

İşe İade Davasını Kazandım, Ne Yapmalıyım?

İşe iade davası 4857 Sayılı İş Kanunu’nda işçiye tanınan bir hak olarak tanımlanmıştır. İş Kanunu 20. Maddesine göre; “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır”. İşe iade davası açabilmek için işçinin haksız olarak işten çıkarılması gerekmekte ise de aşağıda belirtilen şartların varlığı da aranmaktadır. İşe iade hakkında detaylı bilgi için İşe İade Davası ve İş Güvencesi Tazminatı başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

-İşyerinde 30 veya daha fazla işçi çalışması,
-işçinin en az 6 aylık kıdemi bulunması,
-iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,
-iş sözleşmesinin geçerli neden olmaksızın feshedilmesi,
-işveren vekili veya yardımcısı olunmaması ve
-1 ay içerisinde arabuluculuk yoluna başvuru yapılmasıdır.

İşe İade Davası Başvuru Süresi

İşveren tarafından iş sözleşmesi haksız olarak feshedilen işçi, feshin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde arabulucuya başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde arabulucuya başvuru yapılmaması halinde işçi işe iade talebinde bulunamaz.

Arabuluculuk süreci sonunda taraflar anlaşamazsa, anlaşamama son tutanağı tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde iş mahkemelerinde işe iade davası açılmalıdır.

İşe İade Davasını Nasıl Kazanırım?

İşe iade davasında, işçi iş akdinin fesih sebebinin geçeğe uygun olmadığını her türlü delille ispat edebilir. Örneğin, işverenin belirttiği fesih sebebinin doğru olmadığı tanık, mail, mesaj vs her türlü delille ispat edilebilir.

İşe İade Davasını Kazandım, Ne Yapmalıyım?

İşe iade davası tespit hükmü içermediği için ilam niteliğinde değildir, ilamlı icraya konu edilemez. Öncelikle işe iade davasının kesinleşmesi beklenmelidir. Dosyanın kesinleşmesinin akabinde yargılama gideri ve avukat vekalet ücretine ilişkin kısım ilamlı icraya konu edilebilir. Ancak boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatına ilişkin işverene kesin kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde başvuru yapılmalıdır. Başvurunun noter yoluyla yapılması daha sağlıklı olacaktır.

İşveren İşe İade Davası Sonucunda Ne Yapacak?

İşveren işe iade talebini kabul edebileceği gibi 1 ay içerisinde boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı olarak belirlenen maaş tutarlarını işçinin hesabına yatırarak işe başlatmayabilir. İşveren, işe başlatmadığı takdirde mahkeme kararında belirtilen miktarı değil, çalışan emsal işçinin aldığı maaşa göre hesaplama yaparak ücret yatırmak zorundadır. Çünkü iş sözleşmesi önceden yapılan geçersiz fesih ile değil, işe başlatmama tarihi itibariyle feshedilmiş olur. örneğin, işçi 2022 yılında işten çıkarılmış, işe iade mahkeme kararında 4 aylık ücret tutarı 50 bin TL belirlenmiş ise bu miktar 2024 yılında emsal işçi ücretine göre güncellenerek yatırılmalıdır.

Büromuz Gaziantep ve çevre illerde gaziantep işçi avukatı, gaziantep iş hukuku avukatı, gaziantep işveren avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et