Devremülk Sözleşmesini Nasıl İptal Edebilirim?

Devremülk Sözleşmesini Nasıl İptal Edebilirim?

Devremülk Sözleşmesini Nasıl İptal Edebilirim? Devremülk, tatil tesisinde bulunan bir dairenin, yılın belirli döneminde kullanmak üzere, birden fazla kişiye satılması sonucu ortaya çıkan kullanım hakkıdır. Günümüzde devremülk ya da devre satış sözleşmelerinde, satıcı konumunda olan şirketler, tüketicilerin iradesini adeta yok sayan saldırgan ve yanıltıcı satış politikaları izlemektedir. Ani bir kararla devremülk alan tüketiciler, daha sonrasında devremülk sözleşmesini iptal etmek ve ödediği bedeli ya da imzaladığı senetleri geri almak istemektedir. 

Devremülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir. Devremülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 7 günden daha az süreli olmaması gerekir. Devremülk sözleşmesi taşınmazın aynına ilişkin olması sebebiyle, noterde yapılması geçerlilik şartıdır. Ancak çoğu devremülk sözleşmesi noterde yapılmadığı için geçersizdir.

Devre tatil sözleşmesi ise, Devre Tatil Yönetmeliği’nde düzenlenen, 1 yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir. Devre tatil sözleşmesi hakkı tapuya işlenmez.

Devre Tatil Yönetmeliği’ne devre mülk adı altında yapılan ve tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı tanıması halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir. Dolayısıyla adı ister devremülk sözleşmesi olsun, ister devre tatil sözleşmesi olsun, tapuya tescil edilse dahi devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilecektir.

Devremülk Sözleşmesi’ni Nasıl İptal Edebilirim?

Devremülk sözleşmesinin iptali için en önce gidilmesi gereken yol 14 gün içinde kullanılacak olan cayma hakkıdır. Bu sürenin geçmesi halinde ise, sözleşmenin genel olarak kanunun aradığı şekilde yapılmaması sebebiyle feshedilmesi mümkündür.

14 Gün İçinde Devremülk Sözleşmesi’nden Cayma Hakkı

Tüketici, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde devremülk sözleşmesinden caydığını satıcıya bildirmelidir. Bu bildirim için en garanti yol Noter ile ihtar göndermektir. Her ne kadar sözleşmede telefon, e-mail, posta gibi kanallarla cayma hakkının kullanılabileceği belirtilse de ilerde yaşanacak mağduriyetin önüne geçmek adına cayma hakkı mutlaka noter yolu ile yapılmalıdır. Daha önceki tarihlerde cayma hakkının, devremülkü kullanma ile başlayacağı kabul edilse de değişen kanun ile birlikte artık devremülk sözleşmeleri kapıdan satış olarak değerlendirilmediği için, cayma süresi kullanım ile değil, sözleşmenin imza tarihi ile başlar.

14 Gün Geçtikten Sonra Devremülk Sözleşmesi’nin İptali

Cayma süresi geçtikten sonra devremülk sözleşmesini iptal edebilmek için somut olaya bakılmalıdır. Bu konuda devremülk hakkında yeterli bilgi sahibi olan Kanun devremülk sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için birtakım şartlar aramaktadır. Bu şartların gerçekleşmemesi halinde devremülk sözleşmesi cayma süresi geçse dahi iptal edilebilir.

 • Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Ön bilgilendirme formunun 1 gün önce verilmemesi veya eksik bilgiler içermesi halinde tüketici 14 gün geçse dahi sözleşmeyi feshedebilir.

Ön bilgilendirme formunda;
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ile genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve kararları nasıl etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile varsa değişim planına ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
m) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
n) Sözleşmeden doğan haktan üçüncü bir kişinin yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin bilgi ile yararlandığı takdirde buna ilişkin açıklamalar.
o) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
ö) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
p) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
r) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı yazmalıdır.

 • Satıcı veya sağlayıcı, tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Satıcının bu şartları sağlamaması halinde halinde tüketici 14 gün geçse dahi sözleşmeyi feshedebilir.

 • Satıcı veya sağlayıcı, cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır. Satıcının cayma formunu tüketiciye vermemesi halinde yine tüketici 14 gün geçse dahi sözleşmeyi feshedebilir.

Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 yıl sonra sona erer.

Devremülk sözleşmeleri ve devremülk sözleşmelerinin iptali oldukça teknik konular olduğu için, mutlaka bu konularda yeterli bilgiye sahip devremülk avukatı ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Büromuz devremülk davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 0532 786 08 50 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et