İşe İade Davası Açan İşçi Başka İşyerinde Çalışabilir mi?

İşe İade Davası Açan İşçi Başka İşyerinde Çalışabilir mi?

Geçerli neden olmaksızın işten çıkarılan işçi, belirli sebeplerin varlığı halinde, işe iade davası açabilir. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre; geçerli neden olmaksızın işten çıkarılan işçi, fesih tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuru yapmak zorundadır. Adliye arabuluculuk bürosu, işçiye iş hukukunda uzman arabulucu görevlendirir. Arabulucu işe iade talepli başvuruyu en fazla 4 hafta içerisinde sonuçlandırır. İşçi ve işveren işe iade konusunda anlaşamadıkları takdirde, arabulucunun hazırladığı anlaşamama son tutanak tarihinde itibaren 2 hafta içerisinde İş Mahkemelerinde işe iade davası açılmalıdır. İşe iade davası şartları daha önceki yazımızda değindiğimiz için bu yazıda ayrıca anlatılmayacaktır.

Ülkemiz yargılama şartlarında iş davaları genel olarak uzun sürmektedir. İşe iade hakkı olan ve bu yola başvuran işçi, yargılama süresince hayatını idame ettirmek için para kazanmak zorundadır. Arabulucuya başvurudan, dava kesinleşene kadar tüm aşamalar dahil edildiğinde, toplam 1-2 yıla yakın sürecek olan bir davada, işçi hayatın olağan akışına göre çalışmak zorundadır.

İşe iade davası sırasında işçinin başka işte çalışması konusu kanunlarımızda düzenlenmemişse de, Yargıtay içtihatları doğrultusunda işçinin başka bir işte çalışmasında sakınca olmadığı, işçinin çalışma özgürlüğünün anayasal bir hak ve zorunluluk olduğu belirtilmektedir.

İşe iade davalarında işveren taraf, işçinin başka bir işte çalıştığı için işe iade konusunda samimi olmadığı yönünde savunmalar yapmaktadır. Ancak mahkemeler Yargıtay içtihatları doğrultusunda bu savunmalara itibar etmemektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/1828 E. 2018/1093 K. sayılı kararında;

“Bununla birlikte davacının işe başlatılması için işverene müracaat ettiği 26.04.2012 tarihinde başka bir işyerinde çalıştığı sabit ise de, iş sözleşmesinin feshinden, işe iade kararının kesinleşmesine kadar 25 aylık bir sürenin geçtiği dikkate alındığında, bu kadar uzun süre işe iade kararını çalışmadan geçirmesi davacıdan beklenemez” şeklinde hüküm kurmuştur.

İşe iade davası sırasında başka yerde çalışan işçi, boşta geçen süre ücretini alır mı?

İşe iade davalarında boşta geçen süre ücreti, en fazla 4 aylık maaşı geçmeyecek şekilde hesaplanır. İşçi işe başlasın ya da başlamasın boşta geçen süre ücretine hak kazanır. İşçinin işe iade davası açıldıktan sonra başka bir işyerinde çalışması boşta geçen süreye etki etmez, herhangi bir mahsup yapılmaz.

Büromuz Gaziantep ve yakın şehirlerde iş hukuku avukatı, işçi avukatı, işveren avukatı olarak faaliyet göstermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

İşe İade Davalarında Arabuluculuk

İşe İade Davası ve İş Güvencesi Tazminatı

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et