İşçi İşe Devam Ederken Başka Bir Şirkete Ortak Olabilir mi?

İşçi İşe Devam Ederken Başka Bir Şirkete Ortak Olabilir mi?

İş Kanunu’na göre özel sektörde çalışan bir işçinin, farklı bir şirkete ortak olması yasak değildir. İşçi hem 4A’ya tabi olarak çalışıp, hem de şirket ortağı olabilir. Bu durumun tek istisnası davacı ve davalı arasında imzalanan iş sözleşmesidir. İş sözleşmesinde davacının farklı bir şirkette ortak olarak çalışmasının yasak olduğu belirtilmişse, işçinin iş akdi işveren tarafından haklı sebeple feshedilebilecektir. Bu konu işçinin farklı bir şirkette çalışan ya da şirket ortağı olarak çalışıp çalışamayacağı ve Yargıtay kararları özelinde incelenmelidir.

Sigortalı Çalışan Biri Şirket Ortağı Olabilir mi?

İşçi iş sözleşmesinde farklı bir şirket ortaklığı yapmayacağını taahhüt etmişse bu taahhüt ile bağlıdır. İş sözleşmelerinde genel olarak beyaz yakalı çalışanların işverenle rekabet etmesinin önüne geçebilmek için bu yasak getirilmektedir. Bazı sözleşmelerde ise kapsam daraltılmakta, sadece işverenin hizmet alanı dahilinde şirket ortağı olamayacağı maddesi getirilmektedir. Örneğin işveren halı üretimi ile iştigal ederken, işçi gıda lojistiğiyle ilgili farklı bir şirkete ortak olabilir. Burada önemli olan iş sözleşmesidir.

4A’lı Olarak Çalışan İşçinin Şirket Kurması Halinde Bağkur Kaydı Zorunlu mu?

Sosyal Güvenlik Hukuku’nda sosyal güvencenin tekliği ilkesi benimsenmiştir. Buna göre bir işyerinde işçi olarak çalışan kişi, farklı bir şirkete ortak olsa dahi 4B (Bağkur) bildiriminde bulunamaz. Dolayısıyla sadece 4A(SSK)’lı olarak iş güvencesi bulunacaktır.  

İşçi Aynı Anda Farklı İşyerlerinde İşçi Olarak Çalışabilir mi?

İş Kanunu işçinin farklı işyerlerinde işçi statüsünde çalışmasına yasak getirmemiştir. Bunun tek istisnası iş sözleşmesine konulacak yasak ve bu yasağın yaptırımıdır. Yargıtay bir kararında işçinin iş sözleşmesinde başka yerde çalışma yasağı olmasına rağmen, çalışması halinde yaptırımının ne olacağının yazılmadığı için, bu durumu işveren açısından haklı fesih saymamıştır. Dolayısıyla bu durumun önüne geçmek isteyen işveren hem iş sözleşmesine madde hem de fesih yaptırımı koymalıdır. Aksi takdirde Yargıtay bu sebeple işveren tarafından yapılan feshin haklı fesih değil, geçerli fesih olduğunu, bu durumda ise kıdem tazminatı ödemesinin yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         2015/14864 E.  ,  2017/558 K. sayılı kararında; “Davacının yıllık izin döneminde başka bir işyerinde çalışması ve bu durumun işverence tespit edilmesi işyeri düzeni, çalışma hayatı ve davacının imzalamış olduğu hizmet sözleşmesi içeriğine göre değerlendirildiğinde, işverenin kendisine duyduğu güveni sarsıcı nitelikte kabul edilebilecek olsa bile bu durum İş Kanunu 25 vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunan haklı nedenle fesih ağırlığında değildir. Buna göre, davacının iş akdinin işverence haklı nedenle feshedildiği ispatlanamamakla kıdem tazminatı isteminin hüküm altına alınması gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” demiştir.

İşçinin Farklı İşyerlerinde İşçi Olarak Çalışması Halinde Sigorta Yapma Yükümlülüğü

İşçinin aynı anda iki farklı işyerinde çalışması halinde her iki yerde de SSK’lı işçi olarak çalışacağı için, her iki işvereninde sigorta yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. İşveren, işçinin farklı işyerinde SSK’sının aktif olduğundan bahisle sigorta yapmaktan kaçınamaz.

Büromuz Gaziantep ve yakın şehirlerde Gaziantep Avukat olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et