İşten Çıkış Kodu Nasıl Değiştirilir?

İşten Çıkış Kodu Nasıl Değiştirilir?

Sigortalı olarak çalışan işçinin, iş sözleşmesinin feshedilmesi ile birlikte işveren, işten ayrılış bildirgesi düzenlemek zorundadır. İşçinin iş sözleşmesinin ne sebeple sona erdiği, işten çıkış bildirgesine eklenir. İşten çıkış kodu da denilen bu kodlar, işçinin hangi sebeple işyerinden ayrıldığını göstermektedir.

İşten çıkış kodu oldukça önemli olup, çalışma hayatında, kişinin her zaman karşısına çıkacak ve belki çalışma hayatını dahi etkileyebilecektir. İşten çıkış kodları, işçinin İşkur’a başvurusu ve işsizlik maaşı talebi ile daha da önem kazanmaktadır. Çünkü İşkur bazı işten çıkış kodları bulunan işçilerin işsizlik maaşı talebini reddetmekte, maaş bağlamamaktadır.

İşten Çıkış Kodu Nasıl Düzeltilir?

 

İşten çıkış bildirgesi, işçinin işten ayrılmasından itibaren, 10 gün içerisinde düzenlenmelidir. İşten çıkış kodu hatalı olarak verilen ya da bilinçli olarak yanlış yazılan işçi, işverene 10 gün içerisinde başvuru yapmalıdır. Bu süre içerisinde başvuru yapıldığı takdirde, işverenin kodu değiştirmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak işveren kötüniyetli olarak işten çıkış kodunu yanlış bildirmiş ise, daha sonra işçi alacağı davası ile karşılaşmamak adına, bu talebi reddedecek ve düzeltmeyecektir. Eğer işveren hatalı olarak kodu yanlış bildirmiş ise, 10 gün içerisinde e-bildirge sistemi üzerinden düzeltebilir.

10 günlük süre geçtikten sonra işveren kod değişikliği yapamayacaktır. Bu süre geçtikten sonra kod değişikliği, ancak işyerinin bulunduğu yer Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılarak, kodun değişmesini gerektiren belgeler sunularak yapılır. Bu daha zahmetli ve pratikte işverenler tarafından uygulanmayan bir yoldur.

İşçi, İşten Çıkış Kodunun Değişmesi İçin Başvuru Yapabilir mi?

 

İşçi tek başına, işten çıkış kodunun değiştirilmesi için, İşkur ya da Sgk’ya başvuru yapamaz. Bu konuda 2013/11 Sayılı SGK Genelgesi’ne göre; “sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmişse değiştirilecek, bunun dışında sigortalı taleplerinde işten ayrılış nedeni ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır”.

Arabuluculuk Son Tutanağı ile İşsizlik Maaşı Bağlanabilir mi?

 

Tarafların anlaştıklarına dair arabuluculuk son tutanağı imzalanmışsa, bu evrakla da işsizlik maaşı bağlanabilir. Burada önemli olan arabuluculuk aşamasının anlaşma ile sonuçlanmış olmasıdır.

İŞKUR tarafından yayınlanan 21.02.2018 tarih ve 72808405-400-6040 sayılı yazı ile işverenin çıkış kodunu yanlış bildirmesi ile ortaya çıkan mağduriyet giderilmiş oldu.

İşçi, işçilik alacaklarının ödenmiş olduğuna dair banka dekontları, maaş bordrosu, kesinleşmiş mahkeme kararı, arabuluculuk son tutanağı gibi belgeler ile başvuru yapması halinde SGK kayıtlarının güncellenmesine gerek olmaksızın işçiye işsizlik maaşı bağlanabilmektedir. Başvurunu ardından İşkur tarafından işçiye işsizlik maaşı bağlanacaktır.

 

İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi .
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
37- KHK ile kamu görevinden çıkarma
38- Doğum nedeniyle işten ayrılma
39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
42- 4857/25-II-A
43- 4857/25-II-B
44- 4857/25-II-C
45- 4857/25-II-D
46- 4857/25-II-E
47- 4857/25-II-F
48- 4857/25-II-G
49- 4857/25-II-H
50- 4857/25-II-I

 

Büromuz Gaziantep ve çevre illerde; İş davalarında Arabuluculuk ve İş davalarında işçi ve işveren avukatlığı hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

İşe İade Davası Açan İşçi Başka İşyerinde Çalışabilir mi?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et