Boşanma Olmadan Nafaka İstenebilir mi?

Boşanma Olmadan Nafaka İstenebilir mi?

Boşanma Olmadan Nafaka İstenebilir mi? Türk Medeni Kanunu 195. Maddesine göre; Eşlerden birinin evlilik birlikteliğinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi veya eşlerin evliliğe ilişkin önemli bir konuda anlaşmazlığa düşmeleri halinde taraflardan birisi, hakimin müdahalesini isteyebilir.

Boşanma Olmadan Nafaka İstenebilir mi?

Taraflar boşanma olmaksızın belirli sebeplerin varlığı halinde ayrı yaşama hakkına sahiptir. TMK 197. Maddeye göre; Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

Boşanma davası açmadan da nafaka talep edilebilir. Burada önemli olan; eşlerin resmi nikahlı olması ve nafaka talep eden eşin ayrı yaşamakta haklı olmasıdır. Ayrı yaşamak isteyen ve diğer eşten nafaka talep eden eş için, HAKLI SEBEP olmalıdır. Haklı sebebe örnek verecek olursak; sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış, aldatma, şiddet, evden kovma, evlilik birlikteliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeme gibi davranışlar haklı sebep teşkil eder. Haklı sebep bunlarla sınırlı olmayıp, daha farklı örnekler için “Boşanma davalarında kusur sayılan haller nelerdir” başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz. Eşlerden birinin evlilikte kusurlu olması halinde, diğer eş için haklı sebepten de bahsedilecektir.

Nafaka miktarı belirlenirken; tarafların ekonomik gücü ve evli iken yaşadıkları hayat standardı dikkate alınarak karar verilir.

Boşanma Olmadan Çocuk için Nafaka İstenebilir mi?

TMK 195. Maddeye göre, boşanma olmadan nafaka sadece eş için değil, çocuk için de istenebilir. Boşanma olmadan çocuk için nafaka istenebilmesi için, eşin haklı sebebi olup olmaması önemli değildir. Çocuğun reşit olmaması boşanma olmadan çocuk için nafaka istenebilmesi için yeterlidir. Eğer çocuk reşit ise kendi adına ayrıca yardım nafakası talebinde bulunabilir.

Boşanma Olmadan Nafaka Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Nafaka davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise, Asliye Hukuk Mahkemelerinde nafaka davası açılabilir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2016/5505 Esas 2016/9789 Karar sayılı kararına göre; “Somut olayda mahkemece özetle; davacının ayrı yaşamada haklı olduğunu ispat edemediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de, davacı tanıklarından …. yeminli beyanları ile tarafların ayrı evi olmasına rağmen davalının ailesi ile birlikte yaşadıklarını, yine ….beyanında; kendisi balkonda otururken davalının davacıyı baba evine bırakıp gittiğini gördüğünü belirtmiş olmakla davalının davacıya, kendi ailesinden ayrı bir aile hayatı sağlamadığı ve davalı tarafından baba evine bırakıldığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece; davacının, tanık beyanı ile ayrı yaşamada haklılığını ispat ettiği kabul edilerek, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve hakkaniyete göre davacı lehine uygun bir miktar nafakaya hükmedilmesi gerekirken yukarıdaki gerekçe ve yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.”

Büromuz Nafaka davaları ve Aile Hukuku’ndan kaynaklı davalar hakkında Gaziantep ve çevre illerde Gaziantep avukat olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma Davası Ücreti 2022

 

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et