Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu 165. Maddesinde düzenlenmiş olup, özel boşanma sebebidir. Eğer eşlerden birinin akıl hastalığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmişse, artık evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da şiddetli geçimsizliğe dayanarak dava açılamayacaktır. Akıl hastalığının olduğu durumlarda sadece bu sebebe dayanarak dava açılabilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

TMK 165. Maddeye göre; “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

 • Eşlerden birinin akıl hastalığı olmalıdır.

Eşlerden birinin akıl hastalığı olması bu davayı açmak için öncelikli şarttır. Örneğin, paranoya, epilepsi, sara, şizofreni, bipolar bozukluk, manik depresyon, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıkların doğrudan akıl hastalığı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu rahatsızlıkların kişinin ehliyetini sınırlayacak düzeye gelip gelmediğinin tespiti resmi sağlık kurulu raporu ile yapılarak, akıl hastalığı olup olmadığına karar verilmelidir.

 • Akıl hastalığının geçmeyeceği, resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmelidir.

Akıl hastalığının tespiti için, kişi mahkeme tarafından sevk edilerek, resmi sağlık kurulu raporu talep edilmelidir. Boşanma davası açmadan önce alınan akıl hastalığı raporu mahkeme tarafından dikkate alınmayacak, dava sırasında mutlaka akıl hastalığının devam ettiğine yönelik rapor istenecektir. Ayrıca akıl hastalığının geçmeyeceği kurul tarafından tespit edilmelidir.

 • Evlilik diğer eş için çekilmez hale gelmelidir.

Akıl hastalığı mutlak boşanma sebebi olmayıp, mahkemenin bu konuda takdir yetkisi bulunmaktadır. Mahkeme, evliliğin diğer eş için çekilmez hale geldiğine kanaat getirmelidir, aksi takdirde davanın reddine karar verir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına mutlaka uzman boşanma avukatı ile çalışılmalıdır. Örneğin, akıl hastalığı olan eşin, arada buhranlar ya da krizler geçirerek eşine saldırması, maddi manevi zarara uğratması, çevreye veya çocuklarına zarar vermesi halinde evliliğin çekilmez hale geldiğinden bahsedilebilir, tabi ki tek sebepler bunlar olmayıp, her somut olay ayrıca incelenmelidir.

Boşanma Davasında Akıl Hastalığı Olan Eş İçin Vasi Tayini

Akıl hastalığı konusunda resmi sağlık kurulu raporu olan eş için mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’nden vasi atanmasını talep edecek, ya da bu davanın açılması için süre verecektir. Vasi olmadan akıl hastası olan eş için boşanmaya karar verilemez. Vasi boşanma davasına müdahil olacak, boşanma konusunda görevli makamdan izin talebinde bulunacaktır.

Akıl Hastalığının Evlenirken Bulunması

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, akıl hastalığının evlendikten sonra ortaya çıkması gerekmektedir. Eğer tarafların evlendiği sırada zaten taraflardan birisi akıl hastası ise, evlilik mutlak butlanla batıldır. Açılacak olan dava boşanma davası değil, evliliğin mutlak butlanla iptali davasıdır. Mutlak butlan davası ileriye yönelik etki doğurur.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmada Tazminat

Akıl hastalığı iradi bir durum olmadığı için kusur isnadında bulunulamaz. Boşanma davalarında tazminat talebinde bulunabilmek için, ya kusursuz olmak ya da daha az kusurlu olmak ve karşı tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Ancak akıl hastalığı olan birine kusur isnadında bulunulamayacağı için tazminat talebinde de bulunulamaz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/8033 Esas, 2016/8372 Karar sayılı ilamına göre; “Mahkemece, davalı erkek tam kusurlu bulunarak davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş ise de; davalı erkek Türk Medeni Kanunu’nun 405. maddesi uyarınca kısıtlanmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında; davalının hareketlerinin iradi olduğundan bahsedilemez. Hal böyleyken, mahkemece davalı erkeğin boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesi, isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

Büromuz Aile Hukuku ve Boşanma davaları ile ilgili Gaziantep ve çevre illerde Gaziantep boşanma avukatı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et