Aile Konutu Şerhi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aile Konutu Şerhi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aile konutu, Medeni Kanun gerekçesinde; “Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı anılarla dolu bir alan” olarak tanımlanmıştır. Bir evin aile konutu olarak nitelendirilmesi için en önemli unsur; eşlerin o evde fiilen ve sürekli olarak birlikte yaşamasıdır.

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu şerhi, mülkiyet hakkı sahibi olmayan veya kira sözleşmesine taraf olmayan eşin, aile konutu üzerindeki tasarrufları sınırlandırmak adına konulmasını talep ettiği şerhtir. Aile konutu şerhi açıklayıcı niteliktedir. Dolayısıyla şerh olmasa bile konut aile konutu niteliğindedir, ancak şerh konulması durumunda 3. Kişilerin iyiniyeti korunmaz. Örneğin, tapuda şerh bulunmuyorsa ve taşınmazın maliki olan eş, evi üçüncü kişiye satmış ise, üçüncü kişinin kazanımının korunmaması için kötüniyetli olduğu ispatlanmalıdır. Ancak taşınmazda aile konutu şerhi varsa, tapu memuru satış işlemini yapmayacak, yapsa dahi üçüncü kişinin kötüniyetli olduğu kabul edilerek satış geçersiz olacaktır.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi, konutun bulunduğu yer tapu müdürlüğünden talep edilebileceği gibi mahkeme yolu ile dava açarak da konulabilir. Ancak tapu müdürlüğünden talep edilmesi daha kısa ve daha az masraf gerektirmektedir. Bu sebeple tapu müdürlüğü aracılığıyla aile konutu şerhi konulmasını tavsiye ediyoruz.

Yargıtay bir kararında; Aile konutu için tapu kütüğüne şerh konulmasını isteyen eş, ilgili tapu müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. Tapu müdürlüğüne başvuru yapmaksızın dava açılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır şeklinde karar vermiştir.

Tapu müdürlüğüne aile konutu şerhi dilekçesi ve gerekli evraklarla başvuru yapıldığı takdirde aile konutu şerhi başkaca bir sorun yoksa konulacaktır. Eğer aile konutu şerhi konulması mahkemeden talep edilmiş ise, mahkemenin vereceği gerekçeli karar müzekkere yolu ile tapuya gönderilir, bu yol ile de aile konutu şerhi konulması sağlanabilir.

Aile Konutu Şerhi Gerekli Belgeler

Aile konutu şerhi konulmasını talep eden eş veya avukatı aşağıdaki belgelerle tapu müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. Bu belgeler;

-Aile konutu şerhi konulması dilekçesi,
-Konutun aile konutu olduğuna dair muhtardan alınacak evrak,
-Evlilik cüzdanı veya aile nüfus kayıt tablosu,
-Fotoğraflı kimlik fotokopisi,
-Vesikalık fotoğraf ve
-Avukat vekaletname sureti ile başvuru yapılmalıdır.

Aile Konutu Şerhi Satışa Engel mi?

Aile konutu şerhi satışa engeldir. Ancak söz konusu taşınmaz diğer eşin rızası olmaksızın satılmış ise, rızası olmayan eş tapu iptal ve tescil davası açmalıdır. Söz konusu dava sonucunda taşınmazı alan kişinin iyiniyeti korunmayacak ve satış TMK 194 uyarınca geçersiz olacaktır. Aile konutu şerhi sadece ev sahipleri için değil, kiracılar için de koruyucudur. Uygulamada genellikle satışın önüne geçmek için bu şerh konulduğu için sadece evin mülkiyetinde olması gerektiği gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. Oysa aile konutunda kiracı olarak oturan eşler de aile konutu şerhi konulmasını talep edebilirler. Eğer tapuya aile konutu şerhi konulmuş ise, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

Büromuz Aile Hukuku’ndan kaynaklanan konular hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et