İşçinin Sürekli Gece Vardiyasında Çalıştırılması

İşçinin Sürekli Gece Vardiyasında Çalıştırılması

İşin niteliği gereği, sürekli ve kesintisiz çalışmanın gerektiği işyerlerinde, vardiyalı çalışma söz konusu olur. İşçinin gece vardiyasında çalışması kural olarak mümkün olup, bazı istisnai hallerde ise yasaktır. Bu yazımızda önce gece çalışmasından bahsedilecek, ardından işçiye sürekli gece çalışması yaptırılmasının işçi açısından sonuçlarına değinilecektir.

Gece Çalışması Nedir?

Gece çalışması, vardiyalı çalışmanın yapıldığı işyerlerinde, işçinin gece saatleri içerisinde çalışması anlamına gelir. İş Kanunu’na göre, çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen dönemdir. Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır. Gece çalışması sadece vardiya sistemine göre çalışan işyerlerinde yapılabilir, vardiya olmaksızın çalışan işyerlerinde gece çalışması yapılamaz.

Gece Çalışması Kaç Saat Olur?

İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez. Bu sürenin geçmesi halinde her ne kadar haftalık çalışma süresi olan 45 saat geçmese de işçiye fazla mesai alacağı ödenmelidir. Ancak, turizm, özel güvenlik, sağlık hizmeti ve 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

Gece Çalışma Yasağı Nedir?

 • 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılmaları yasaktır,
 • Kadın işçilerin gece çalıştırılıp çalıştırılamayacağı konusunda işyeri hekiminden gece vardiyasında çalışmasına sakınca olmadığına dair sağlık raporu alınmadan çalıştırılamaz,
 • Gebe olan kadın işçiler gebeliklerini sağlık raporu ile belgelendirdiklerinde gebeliğin 24.haftasından doğuma kadar geçen sürede gece çalıştırılamazlar.
 • Yeni doğum yapmış emziren kadın işçinin doğumu izleyen bir yıl süreyle gece çalıştırılması yasaktır.

 

İşçinin Sürekli Gece Vardiyasında Çalıştırılması Sebebiyle Haklı Fesih

Vardiya sistemine göre çalışan işyeri ve fabrikalarda, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Ancak uygulamada bazen, işçiyi yıldırma ve mobbing amacıyla art arda gece vardiyası yazılmakta ve çalışanın bünyesi bu durumu kaldıramamakta ve istifa etmesine neden olmaktadır. Yargıtay bu durumun önüne geçmek için işçinin sürekli olarak gece vardiyasında çalışması halinde, işçi açısından haklı sebeple iş sözleşmesinin feshinin gündeme geleceğini, kıdem ihbar ve diğer işçilik alacaklarına hak kazanacağını kabul etmektedir. İlgili karar aşağıda paylaşılmıştır. Detaylı bilgi ve randevu için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi  2017/24339 Esas, 2019/18396 Karar sayılı karara göre;

“Somut uyuşmazlıkta, davacı iki küçük çocuğunun olması ve sağlığının elvermemesine rağmen iş akdinin sona ermeden önceki son 1 ay sürekli gece vardiyasında çalıştırıldığını, sürekli hale gelen bu durumun aile yaşantısı ve sağlığını olumsuz etkilediğini, durumun düzeltilmesi için işyeri yetkililerine başvurduğunu, ilk başta durumun düzeltileceği konusunda oyalandığını daha sonra da çalıştırılmasında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürmüştür. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesine göre postaların en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenmesi gerektiği, işin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esasının da uygulanabileceği düzenlenmiştir. Davalı İşverence Yönetmelik hükmüne aykırı olarak davacı son bir ay sürekli olarak gece vardiyasında çalıştırılmıştır. Diğer yandan dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının iş akdini feshettiği dönemde annenin ilgi ve sevgisine muhtaç iki küçük çocuğunun bulunduğu ayrıca davacının sağlık problemlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Yargılama sırasında dinlenen tanık beyanlarından ve dosyadaki belgelerden davacının aile ve sağlık mazeretlerinden dolayı bir süre gece çalıştırılmamasına ilişkin talebini işyeri yetkililerine bildirdiği ancak işveren tarafından bu talebin karşılanmadığı sabittir. Davalı işverenin işçiyi anılan yönetmeliğe aykırı olarak çalıştırdığı ayrıca gözetme borcuna aykırı davranması nedeniyle davacının iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğinin kabulüyle kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekirken reddi hatalı olup bozma nedenidir.”

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et