Üçüncü Kişi Lehine İpotek Nedir?

Üçüncü Kişi Lehine İpotek Nedir?

İpotek, alacaklının mevcut ya da doğması muhtemel alacağını güvence altına almak amacıyla kurulan ayni bir teminattır. İpotekli taşınmazın sahibinin alacaklı-borçlu dışında başka bir kişi olmasında kanuni bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla borçlunun mutlaka ipotekli taşınmazın sahibi olması gerekmez. Bir kişi borçlusu olmadığı bir borç için kendi taşınmazını ipotek ettirebilir. Uygulamada bu duruma üçüncü kişi lehine ipotek denilir.

Bu konuda İpoteğin Fekki Davası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Borç Ödenmediği Takdirde Ne Olur?

 

İpotek ilişkisine temel teşkil eden borç ödenmediği takdirde ipotekli taşınmazın icra yolu ile satılarak, borcun tahsili sağlanacaktır. İpotekli taşınmazın borçlu olmayan üçüncü bir kişinin mülkiyetinde olması satış suretiyle alacağın tahsiline engel değildir.

Önemli olan alacaklının, ödeme ihtarını hem asıl borçluya hem de ipotekli taşınmazın sahibine yapmış olmasıdır.

Medeni Kanun 887. Maddesine göre; “İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır.”

“Alacağın muaccel olması için bir ihbarın yapılması gereken durumlarda, bu ihbarın hem asıl borçluya hem de borçtan kişisel olarak sorumlu olmayan taşınmaz maliki üçüncü kişiye yapılması zorunlu olduğu için alacaklı, hem asıl borçlu hem de üçüncü kişiye ihbarda bulunduğunu belgelemeden icra takibinde bulunamaz.” (Yargıtay 19. H.D. 2016/8906 E. 2017/8057 K. 19.12.2017 karar tarihli ilamı)

İpotekli Taşınmazın Sahibi Borcun Tamamından Sorumlu Tutulabilir mi?

 

İpotekli taşınmazın sahibi, bir başkasının borcu için kendi taşınmazını ipotek ettirmiş ise, borcun tamamından değil, sadece ipotekli taşınmazın satışı sonrasında elde edilen bedel tutarı ile sorumludur. Örneğin, borç tutarı 600.000, ipotekli taşınmazın bedeli ise 200.000 ise; asıl borçlu borcun tamamından sorumlu iken, ipotekli taşınmazın sahibi olan üçüncü kişi yalnızca 200.000 ile sorumludur. Dolayısıyla eksik kalan 400.000 TL tutarındaki alacak için yalnızca asıl borçluya gidilebilecektir.

Üçüncü Kişi Lehine İpotek ile Kefaletin ile Farkı Nedir?

 

Üçüncü kişi lehine ipotek alacaklı bakımından ayni bir teminat sağlarken, kefalet şahsi teminat sağlar. İpotek ilişkisinde üçüncü kişinin sorumluluğu sadece ipotekli taşınmazın bedeli ile sınırlıdır, ancak kefilin sorumluluğu tüm malvarlığını kapsar. Alacaklı, alacağın tamamını, taşınmazın satışı ile tahsil edemediği takdirde, kefalet ilişkisi söz konusu ise, kefilin diğer malvarlıklarına da başvuru yapabilir.

Büromuz Gayrimenkul Hukuku hakkında Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

İpoteğin Fekki Davası

Ödenmeyen Senedin İcraya Verilmesi

Hesap İşletim Ücret İadesi Nasıl Alınır?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et