Ödenmeyen Senedin İcraya Verilmesi

Ödenmeyen Senedin İcraya Verilmesi

Ticari ilişkilerde sıklıkla kullanılan ödeme yöntemlerinden biri de senettir. Senet, senet borçlusu için ödeme ve vade kolaylığı sağlasa da, alacaklı açısından ödememe sorunu ortaya çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaşan alacaklı ödenmeyen senedin tahsili yollarından birini tercih ederek, senedi icraya verecektir.

Alacaklı, senedi vadesi gelmeden bankaya vererek iskonto ile kısmi ödeme alabileceği gibi, vadesi gelen senedi icraya vererek de borcu tahsil edebilir.

Senette Yazması Gerekenler

 

Bir senedin geçerli olabilmesi için senette zorunlu unsurlar bulunmalıdır. Senet, kayıtsız şartsız borç ikrarı içermelidir. Vade, ödeme yeri, lehtar, düzenleme yeri ve tarihi ve düzenleyenin imzası bulunmuyorsa senet geçerli değildir, icraya konulamaz. İcraya verildiği takdirde icra müdürü senedi çizerek geçersiz hale gelmesini sağlayacaktır. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına senet düzenlerken ve icra aşamasında mutlaka avukat yardımı alınmalıdır.

Senedin icraya Verilmesi

 

Vadesi gelen ancak ödenmeyen senet icraya verilebilir. borcu ödenmeyen alacaklı, senedin aslını borçlunun ikametinin bulunduğu icra müdürlüğüne götürerek, kambiyo senetlerine mahsus takip ile icra takibi başlatır. Bu aşamalarda avukat yardımı alınması olası hak kayıplarını önleyecektir. Takip talebini ve senedin aslını alan icra müdürlüğü, senet borçlusunun adresine ödeme emri gönderecek ve borcu 10 gün içerisinde ödemesi gerektiğini ihtar edecektir. Her ne kadar ödeme süresi 10 günse de borçlunun itiraz süresi 5 gündür. Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine itirazda bulunabilir. Ödeme emrine itiraz edilmesi takibi durdurmaz, haciz işlemleri devam eder.

Bu konuda Haczi Uygun Olmayan Mallar Nelerdir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Süresi içerisinde itiraz etmeyen ve ödeme yapmayan borçlu için takip kesinleşir. Senedin icrasının kesinleşmesi ile alacaklı haciz işlemlerine geçebilecektir. Haciz, borçlunun SSK lı ise ¼ maaşına haciz konulması olabileceği gibi, işyeri haczi, ev haczi, tapu ve araç haczi yoluyla da olabilir.

Haciz işlemlerine rağmen ödeme yapmayan borçlu için menkul ya da gayrimenkul satış aşamasına geçilir.

Senette Hapis Cezası Var mı?

 

Ödenmeyen senet için hapis veya adli para cezası verilmesi mümkün değildir. Ancak borçlu icra müdürlüğüne giderek icra taahhüdü vermiş ise alacaklının şikayeti üzerine hapis cezası söz konusu olabilir. Taahhüdüne uyan borçlu için hapis cezası da verilmeyecektir.

Senet Ne Kadar Süre Geçerlidir?

 

Senet ödeme tarihinden itibaren 3 yılın dolması ile kıymetli evrak olma özelliğini kaybeder. Bu süre dolduğu takdirde alacaklı, kambiyo senedine mahsus haciz yolu ile takip yapamaz, ancak genel hükümlere göre ilamsız takip hakkı saklıdır.

Büromuz İcra Hukukundan kaynaklı davalar Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Haczi Uygun Olmayan Mallar Nelerdir?

Hesap İşletim Ücret İadesi Nasıl Alınır?

İpoteğin Fekki Davası

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et