Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması (Tanıma Tenfiz)

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması (Tanıma Tenfiz)

*Tanıma Tenfiz Nedir?

Yabancı mahkeme tarafından verilen Boşanma kararı ya da aile hukukuna ilişkin diğer kararların Türkiye’de bir hükmü bulunmamaktadır. Yani yurt dışında boşanmış olsanız bile Türkiye’de hala evli olarak görünürsünüz. Bu durum Türk sınırları içerisinde mağduriyetinize sebebiyet verir. Örneğin, yeniden evlilik, miras ve diğer hukuki haklarda sıkıntılar yaşanabilir. Kanun bu durumun önüne geçmek için, “Tanıma,Tenfiz” kurumunu getirmiştir.  Yabancı mahkeme kararı; tanınması ve tenfizi neticesinde, artık Türk yargı ve idari organları tarafından da hüküm ifade eder hale gelmektedir.

*Tanıma Tenfiz Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Tanıma Tenfiz yoluna başvuru için kanunun öngördüğü bir süre sınırı yoktur. Ancak ilerde oluşabilecek mağduriyetlerin gerçekleşmemesi için en kısa sürede başvuru yapmak gereklidir.

*Kimler Başvurabilir? Davaya Bizzat Katılmak Gerekir mi ?

Eşlerden her biri kendi başına ya da vekili aracılığı ile bu yola başvurabilir. Diğer eşin başvuru anında olmasına gerek yoktur. Ancak davalı eşe tebligat çıkarılması, yasa gereği zorunludur. Davalar genel olarak kısa sürmekte olup, tebligat aşamasına göre dava süresi değişkenlik göstermektedir. Taraflar bir avukat ile temsil edildikleri takdirde davaya bizzat katılma zorunlulukları bulunmamaktadır. Davalı eş tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya katılmaz ya da kendisini bir avukat ile temsil ettirmez ise yokluğunda karar verilebilir.

*Apostil Şerhi Nedir?

Yurtdışında verilen idari ya da adli bir kararın, ülkemizde geçerli olabilmesi için, alınması gereken onay şerhidir. Apostil şerhi verecek makam her ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Yetkili merciin tespiti için her ülkenin iç hukukuna bakmak gerekmektedir. Yurtdışı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için de ilgili ülke yetkili makamlarından apostil şerhi alması gerekir.

*Mahkeme kararı kesinleşmeli midir?

Kesinleşmiş bir yabancı mahkeme kararı bulunması, Tanıma Tenfiz Davası açmak için şarttır. Kesinleşme(bizim hukukumuza göre) ; istinaf ya da temyiz yasa yoluna başvurarak sonuçlanması veya yasal süre içerisinde istinaf ya da temyiz başvurusunun yapılmayarak dosyanın sonuçlandırılmasını ifade eder. Diğer ülkelerin hukuk sistemine göre bu durum değişiklik gösterebilir.

*Mahkemeye Başvuru Şart mıdır?

690 Sayılı 29 Nisan 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile yurtdışında verilen boşanma kararının mahkemede dava açmadan İdari yol ile tanınması imkanı sağlanmıştır. Bu değişiklik yalnızca; boşanma, evliliğin butlanı ve iptaline yöneliktir. Velayet, nafaka, tazminat, çocukla kişisel ilişki vs. hususlarda mahkemede dava açmak gerekmektedir.

Nüfus Kütüğüne Tescil için;

 • Taraflar birlikte başvuru yapmalıdır. Bizzat başvuru yapılabileceği gibi vekilleri aracılığı ile de başvurabilirler,
 • Yabancı mahkeme kararının, verildiği ülkenin kanunlarına göre, yetkili adli veya idari makamlarca verilmiş ve kesinleşmiş olması gerekmektedir.
 • Yabancı mahkeme kararının, Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekmektedir.

Nüfus kütüğüne tescil başvurusu reddedildiği takdirde Türk mahkemelerinde Tanıma Tenfiz davası açılmalıdır. Yine taraflardan yalnızca birisinin başvuru yapması halinde de mahkemede Tanıma Tenfiz davası açılması şarttır.

Nüfus Kütüğüne Tescil uygulamasına henüz geçilmemiştir. Bu sebeple yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için, Türk mahkemelerinde dava açmak zorunludur. Büromuz Gaziantep ve yakın illerde Aile Hukuku‘ndan kaynaklı davalar hakkında avukatlık ve danışmanlık faaliyeti yürütmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması ve Yeni KHK

Boşanma Davasından Önce ve Boşanma Davasında Eşten Mal Kaçırma

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et