Boşanma Davasından Önce ve Boşanma Davasında Eşten Mal Kaçırma

Boşanma Davasından Önce ve Boşanma Davasında Eşten Mal Kaçırma

Boşanma davalarında sıklıkla rastlanan durumların başında eşlerin birbirinden mal kaçırması gelmektedir. Eşlerden biri diğer tarafın kanunen korunan hakkına zarar vermek maksadıyla yasal olarak maliki olduğu malı bir başkasına, kötüniyetli olarak satabilir.

Mal kaçırma dendiğinde akla sadece araba ya da taşınmaz gelmemelidir. Bankada bulunan para, birikim amacıyla alınan altın veya hisse senedi dahi mal kaçırmanın konusunu oluşturabilir.

Kural olarak kişi, kendi üzerine olan malvarlığını, sınırlandırmaya tabi olmadan elden çıkarabilir ya da tasarrufta bulunabilir. Ancak bu tasarruf diğer eşin katılma alacağını azaltmak maksadıyla yapılmış veya yapılacaksa kanun bu konuda zarara uğrayan eşe hukuki imkanlar tanımaktadır.

Boşanma Davasından Önce Eşten Mal Kaçırma

 

Henüz boşanma davası açılmadan önce eşler bir sınırlandırma olmaksızın malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Ancak buradaki sınır dürüstlük kuralı dolayısıyla kötüniyettir. Diğer eşin, malvarlığından çıkışlar yani satışlar yapacağını düşünen eş aşağıdaki yollara başvurabilir:

 • Aile konutu şerhi talep edilebilir. Taşınmazın sahibi olmayan eş, sahibi olan eşin aile konutunu satmasını engellemek amacıyla tapudan aile konutu şerhi konulmasını isteyebilir. Aile konutu şerhi konulması için söz konusu evin tarafların birlikte oturdukları ev olması gerekmektedir.
 • Tedbir kararı istenebilir. Boşanma davası açılmamış olsa dahi, başvurucu eş, malvarlığını elinden çıkarmak isteyen eşe karşı mahkemeden tedbir talebinde bulunabilir. Mahkeme tedbir talebini kabul ederse tapuya şerh kararı düşecek ve taşınmazı alan kişinin iyiniyeti korunmayacaktır.
 • Boşanmadan 1 yıl öncesine ait olağan hediyeler dışında yapılan bağışlar edinilmiş mallara dahil edilebilir. Burada bahsedilen durum satış sözleşmesi ile malın satılması değil, üçüncü kişiye yapılan karşılıksız kazandırmalar yani bağışlardır.
 • Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler de edinilmiş mallara dahil edilerek katılma alacağının hesabında dikkate alınır.
Boşanma Davası Devam Ederken Eşten Mal Kaçırma

 

Boşanma davasının açılmış olması mal rejiminin sona erdiği anlamına gelmez. Boşanma kararı verilmesi ile mal rejimi sona erer. Dolayısıyla dava devam ederken eşler arasında mal rejimi devam etmekte olduğu için eşlerden biri bu durumu kötüye kullanabilmektedir. Burada da zarara uğrayan eş, aşağıdaki hukuki imkanlardan faydalanabilir:

 • Mahkemeden aile konutu şerhi istenebilir. Boşanma davası açılmadan önce doğrudan tapuya başvuru ile şerh konulması talep ediliyordu, dava açıldıktan sonra boşanma davasının görüldüğü mahkemeden aile konutu şerhi konulması talep edilebilir.
 • Mal paylaşımı davası ile ihtiyati tedbir istenebilir. Boşanma davasına bakan mahkemeden nafaka, tazminat vs alacaklar için, tedbir kararı talep edilemez. Burada yapılması gereken mal rejimi yani mal paylaşımı davası açarak, boşanma davasının bekletici mesele yapılmasını talep etmek ve ihtiyati tedbir talep etmektir.

Boşanma davası öncesinde veya boşanma davası devam ederken eşin mal kaçırmasını önlemek oldukça önemli olup, hak kaybı yaşamamak için mutlaka boşanma avukatı ile takibinin yapılmasını öneriyoruz.

Büromuz Boşanma Davaları hakkında Gaziantep ve yakın illerde, Gaziantep boşanma avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

8 Yaş ve Üstü Çocukların Velayeti Konusunda Emsal Karar

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması ve Yeni KHK

Boşanma Davalarında Telefon Kaydı İstenir mi?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et