Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Boşanma davası; Medeni Kanun’a göre; eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son altı aydır beraber oturdukları yer Aile Mahkemesi’ne verilecek bir dilekçe ile açılır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davasına bakacaktır.

Boşanma davasının sebepleri Genel sebepler ve özel sebepler olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Genel Sebepler

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik),
 • Anlaşmalı Boşanma,
 • Ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılıktır.

 

Özel Sebepler;

 • Zina,
 • Hayata kast, kötü muamele ya da onur kırıcı davranış,
 • Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl Hastalığıdır.

Biz bu yazımızda genel sebeplere yer vereceğiz. Zira özel sebepler genel sebeplerin içerisinde olup, ispatı daha zordur. Örneğin, eşlerden birinin diğerini aldatması durumunda, davacı eş “zina sebebiyle boşanma davası” açtığı ve davasını kesin delillerle ispat edemediği takdirde davası reddedilecektir. Bu sebeple uygulamada eşler arasında aldatma ya da diğer özel ayrılık sebeplerinin vukuu bulması halinde “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması” sebebiyle boşanma davası açılacaktır.  Zira sözgelimi aldatma fiili ispat edilemese ya da ispat edilmesine rağmen affedilmiş olmasına rağmen, genel sebeplerle açılan boşanma davası diğer sebeplerin ispatı halinde devam edebilecektir. Ancak sadece aldatma sebebiyle açılsa idi af sayılan bir durumun varlığı ya da aldatmanın ispat edilememesi durumunda dava reddedilecekti. “Boşanma davalarında af” başlıklı yazımızda bu konuya ayrıca değinilmiştir.

*Çekişmeli Boşanma Nasıl Olur?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerden sadece birinin boşanmak istemesi ya da her ikisinin de boşanmak istemesine rağmen boşanmanın ferisi niteliğinde bulunan sonuçlar üzerinde anlaşamaması (nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı vs.) üzerine açılan boşanma davasıdır. Bu davada eşlerden yalnızca birisi yetkili aile mahkemesine başvuruda bulunur.

*Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların her ikisinin de başvurusu ya da taraflardan birinin boşanma ve ferisi niteliğindeki talepleri diğerinin de kabul etmesi halinde açılan davadır.  Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için en önemli şart, tarafların en az  1 yıldan beri evli olmalarıdır. Evlilikleri 1 yıldan daha kısa süren taraflar anlaşmalı boşanmaya başvuramazlar. Ancak uygulamada davalının ve davacının taleplerde anlaşması ve tanık dinletilmesi halinde, dava çekişmeli olarak kısa sürede sonlandırılmaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki çekişmeli olarak açılan boşanma davasının tarafların anlaşması halinde anlaşmalı olarak son bulması da mümkündür.

*Anlaşmalı boşanma duruşmasına bizzat katılmak zorunlu mu?

Taraflar protokol imzalayıp vekil tayin etseler dahi, anlaşmalı boşanmaya bizzat katılmak zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak uygulamada duruşmaya bizzat katılmayan tarafın (vekili olması kaydı ile) Tanık dinletmesi durumunda, dava her ne kadar çekişmeli boşanmaya dönse dahi, anlaşmalı boşanma ile aynı sürede sonuçlanabilmektedir. Bu konuda hak kaybı yaşamamanız adına uzman bir avukattan yardım almalısınız.

*Anlaşmalı boşanmada taraflar her konuda anlaşmalı mıdır?

Taraflar boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde şüpheye mahal bırakmayacak şekilde anlaşmış olmalıdır. Örneğin, tarafların her konuda anlaşmaya varıp, çocuğun velayeti ya da nafakanın miktarı konusunda anlaşamamaları durumunda dava çekişmeli boşanmaya dönmektedir.Anlaşmalı boşanma başka bir yazımızda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

*Boşanma davaları ne kadar sürer?

Boşanma davasının süresi davanın seyrine göre değişmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma en fazla 1 ay gibi bir sürede sonlandığı halde, çekişmeli boşanma, davanın açıldığı yer ve mahkemenin dosya yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

*Boşanma davası devam ederken nafaka alabilir miyim?

Boşanma davası devam ederken hakim; nafaka talep eden kişi için, geçinmeye ve çocukların bakım ve eğitim masraflarına yetecek miktarda nafaka verilmesine hükmedebilir. Tedbir nafakasına hükmedilirken ve miktarı tayin edilirken, tarafların ekonomik durumu göz önüne alınır. Burada davayı kimin açtığı önemli olmayıp, kusur araştırması da yapılmaz. Nafaka başka bir yazımızda ele alınmıştır.

*Boşanma davası için avukat tutmak zorunlu mudur?

Tabi ki her kişi davasını kanundaki istisnalar haricinde bizzat takip etme hak ve hürriyetine sahiptir. Ancak gerek boşanma davası gerekse de diğer hukuk davalarında, hakim dilekçelerinizde öne sürdüğünüz sebeplerle bağlıdır. Hakimin yine istisnalar haricinde resen (kendiliğinden) araştırma yetkisi bulunmamaktadır. Boşanma davaları teknik bilgi ve maddi hukuk bilgisi gerektiren dava çeşitlerindendir. Bu sebeple herhangi bir süreyi kaçırmanız durumunda ya da dilekçenizde belirtmediğiniz veya belirttiğiniz hususu ispat edemediğiniz durumlarda ortaya çıkan mağduriyet, telafi edilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Bu sebeple bu konuda uzman bir avukattan yardım almalısınız.

Büromuz Boşanma Davaları hakkında Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Boşanma Davasını İlk Kim Açmalıdır?

Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et