Boşanma Davalarında Adli Yardım Talebi

Boşanma Davalarında Adli Yardım Talebi

Adli yardım talebi nedir? Boşanma davalarında adli yardım nasıl talep edilir? Adli yardım; maddi gücü yetersiz olan kişilerin, dava, icra takibi veya geçici hukuki korunma aşamasında, dava harç ve masrafların veya avukat vekalet ücretinin geçici olarak Devlet tarafından ödenmesidir. Adli yardımın en sık görüldüğü konuların başında boşanma davaları gelir.

Adli yardım ikiye ayrılabilir:

  • -İlk olarak maddi durumu elverişsiz olan ve avukat yardımı alabilecek maddi güce sahip olmayan kişiler bulundukları ilin barosu (Gaziantep Barosu gibi) çatısı altında bulunan Adli Yardım Merkezi’nden avukat talep edebilir. Merkez, kişinin hangi dava için adli yardıma ihtiyaç duyduğunu ve kişinin üzerine kayıtlı menkul ve gayrimenkul olup olmadığını, bir yerde çalışıp çalışmadığını gösteren belgeleri kişiden talep eder ve talebi kabul veya reddeder. Burada avukatın adli yardım talebinde bulunan kişi tarafından seçilme imkanı bulunmamaktadır. Baro, avukatı adli yardım listesinden sıra usulü belirler.
  • İkinci olarak, yine maddi durumu elverişsiz kişiler, dava, icra takibi, geçici hukuki korunma gibi durumlarda harç ve dava masrafları için ilgili mahkemeden adli yardım talebinde bulunabilir.

Görüldüğü üzere adli yardım hem avukat tayini hem de dava harç ve masrafları için söz konusu olabilir. Kişi hem avukat talep edip hem de harç ve masrafların Devlet tarafından ödenmesi için adli yardım talebinde bulunabilir. Yine sadece birini de seçerek talepte bulunabilir.

Adli yardım talep eden taraf niçin adli yardıma ihtiyaç duyduğunu varsa belgeleri ile birlikte baro veya duruma göre mahkemeye bildirir.

Adli Yardımın Kapsamı

*Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet,
*Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet,
* Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi ve
*Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat teminini kapsar.

Adli Yardım Nasıl Sona Erer?

Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.

Adli Yardım Talebinin Reddi ve İtiraz

Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir. Adli yardım talebi reddedilirse, , ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir.

Büromuz Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Taahhüdü İhlal Cezası ve Taahhüdü İhlal Beraat Sebepleri

Ayrı Odalarda Yatmak Boşanma Nedeni mi?

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır mı?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et