Koruma Tedbirleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Koruma Tedbirleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Koruma tedbirleri aile içi şiddet olaylarının önlenebilmesi amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. Uzaklaştırma kararı bir koruma tedbiridir. Bu kanun şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması amacıyla 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.

“Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.”

“Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.”

Koruma Tedbirleri Nelerdir?

Halk arasında en fazla bilinen koruma tedbiri evden uzaklaştırma kararıdır. Ancak evden uzaklaştırma kararı dışında da koruma tedbirleri bulunmaktadır. Bu tedbirler koruyucu ve önleyici tedbirler olmak üzere ikiye ayrılır. Koruyucu ve önleyici tedbirlerde kararı veren mercii değişkenlik göstermektedir.

Hakim tarafından verilen koruyucu tedbirler:

 • İşyerinin değiştirilmesi,
 • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Tapu kütüğüne aile konutu şerhi işlenmesi,
 • Hayati tehlikenin bulunması halinde kimlik ve diğer bilgilerinin değiştirilmesi gibi.

Hakim tarafından verilen önleyici tedbirler:

 • Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
 • Korunan kişilerin bulundukları yerde alkol ve uyuşturucu madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisi altında iken bulundukları yerlere yaklaşmaması,
 • Uyuşturucu madde bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması gibi.

Mülki amir (vali, kaymakam) tarafından verilen koruyucu tedbirler:

 • Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,
 • Geçici maddi yardım yapılması,
 • Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması,
 • Çocuk varsa kreş imkanının sağlanması gibi kararlar mülki amir tarafından verilebilir.
Tedbir Kararı Ne Kadar Süre İçin Verilir?

Tedbir kararları ilk başvuruda en fazla 6 ay için verilir. Ancak korunma ihtiyacının, dolayısıyla tehlikenin devamı halinde talep üzerine veya şartları oluştuğu takdirde kendiliğinden sürenin arttırılmasına, tedbirin değiştirilmesine veya bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

Tedbir Kararının İhlal Edilmesi

Koruma tedbirinin gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

Koruma tedbirleri ve koruma tedbirine itiraz hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et