İşe İade Davası ve İş Güvencesi Tazminatı

İşe İade Davası ve İş Güvencesi Tazminatı

İş sözleşmeleri, her iki tarafa hak ve borçlar yükleyen sözleşmelerdendir. İş sözleşmelerinde, İşçinin belli bir işin görülmesini taahhüt etmesine karşılık, işveren yapılan iş neticesine belirlenmiş bir miktar ücret ödemeyi üstlenmektedir. Ancak bu sözleşmeler sonsuza kadar sürmeyip, hayatın olağan akışına göre, iş ilişkisi haklı ya da haksız sebeplerle sona erebilmektedir. İşçinin iş sözleşmesi, işveren tarafından haksız sebeple feshedildiği ve şartları oluştuğu takdirde, işçi kıdem tazminatı ve diğer kalemler için başvuru yapabileceği gibi aşağıda belirteceğimiz şartların gerçekleşmesi halinde işe iade davası da açabilir.

İşe iade davası 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“ İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.”

 

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

1- İşyerinde en az 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olmalıdır. Bu sayı belirlenirken sadece işçinin çalıştığı işyerine göre değil, aynı işverenin aynı işkolundaki diğer işyerlerinde çalışan işçi sayısı da hesaba katılmalıdır. Örneğin, işçinin çalıştığı işyerinde 5 kişi çalışıyor olsun. İşverenin diğer şubelerinde çalışan işçi sayısı toplamı 30 ve daha üstü ise bu şart gerçekleşmiş olur.

2- İşçinin kıdemi en az 6 ay olmalıdır. Bu süre işçinin sadece son işyerine göre değil, aynı işverene ait diğer işyerlerinde toplam çalışma süresi de dikkate alınarak hesaplanır.

3- İş sözleşmesi belirsiz süreli olmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade davası açılamaz.

4- İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmeli ve bu fesih geçerli bir nedene dayanmamalıdır.

5- İşveren vekili ve işveren vekil yardımcısı olmamak gereklidir. Bu kişiler işe iade davası açamaz. İşyerinin bütününü yöneten ya da işçiyi işe alma veya işten çıkarma yetkisine sahip kişiler de işe iade davası açamazlar.

 

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kanunu’na göre, işe iade davaları 2 ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi halinde ise Yargıtay 1 ay içerisinde karar verir. Ancak uygulamada maalesef mahkemelerin ve Yargıtay’ın iş yoğunluğundan dolayı bu sürelere riayet edilememektedir.

İşçi 10 Günlük Süre İçerisinde İşverene Başvurmalıdır

İşçinin işten çıkarılışının geçerli nedene dayanmadığı mahkeme tarafından karar altına alındığı takdirde işçi, işe iadesini talep etme hakkına haiz olur. Kararın kesinleşmesinin akabinde işçi 10 gün içerisinde işverene başvuru yapmak zorundadır. Talebin noter kanalıyla iletilmesi zorunlu olmamakla beraber ispat yükü açısından daha sağlıklıdır. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan işçi, feshin geçerli nedenle yapıldığını kabul etmiş olur. Dolayısıyla işe iadesini talep edemez.

İşveren 1 Ay İçerisinde İşe Başlatmalıdır

İşveren, işçinin kendisine başvuru yapmasından itibaren 1 ay içerisinde işçiyi işe başlatmalıdır. İşveren işçiyi işe başlatmadığı takdirde işçiye, en az 4 aylık, en fazla 8 aylık tutarında alacağını vermekle yükümlüdür. İşçi bu süre zarfında başka bir yerde çalışmış ise, tazminat hesabında diğer işyerinde aldığı kazanç dikkate alınarak, daha düşük tazminata hükmedilecektir.

İşe İade Davalarında İspat Yükü Kimdedir?

İşe iade davalarında ispat yükü, işverendedir. İşveren feshin geçerli nedene dayandığını ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi, feshin başkaca bir nedene dayandığını iddia ediyorsa, bu konuda ispat yükü işçidedir.

Bu konuda Gaziantep ve çevre illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz.

Kıdem tazminatı hangi şartlarda verilir?

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi şartları

İş davalarında arabuluculuk

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et