İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi?

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken tazminattır. İşçi ya da işveren, kanunda belirlenen bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini feshederse, karşı tarafa kıdeme uygun ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. işten ayrılmak isteyen çalışan, kıdem ve diğer alacaklarını almak isterken bazen ihbar tazminatı da talep etmektedir. İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi? Ancak istifa eden işçi, kendi isteği ile işyerinden ayrıldığı için, ihbar tazminatı alamaz, hatta şartlar gerçekleşiyorsa işveren işçiden ihbar tazminatını kendisine ödemesini dahi talep edebilir.

Bu yazımızda sadece ihbar tazminatı konusuna değinilecek olup, kıdem tazminatı konusunda “İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?” başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

İşçi iş sözleşmesini ister haklı sebeple, ister geçerli sebeple isterse hiçbir sebep olmaksızın keyfi olarak feshetsin, işverenden ihbar tazminatı talep edemez. Bu konuda maddi kayıp yaşamamak adına mutlaka avukat desteği alınmalıdır.

Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi?

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı sebeple feshi halinde, işçi ihbar tazminatına hak kazanamadığı gibi, işverende bu durumda işçiden ihbar tazminatı talep edemez. İş kanununda haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi sebepleri sayılmaktadır.

Sağlık sebepleri:

 • İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,
 • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa,

Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

 • İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa,
 • İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,
 • İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa, (mobbing bu kapsamdadır)
 • İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,
 • İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
 • Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa,

Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın feshedebilir.

İş sözleşmesinin haklı sebeple feshi halinde ihbar tazminatına hak kazanılmaz, ancak kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

İş sözleşmesinin feshi, fesih ihtarı oldukça önemlidir. Fesih ihtarında değinilmeyen fesih sebebine daha sonra işçi haklı olsa dahi değinemeyecek, bu da belki davanın kaybına sebep olacaktır. İş sözleşmesinin sona erme sürecinde mutlaka Gaziantep işçi avukatından hukuki yardım alınmalıdır.

Büromuz Gaziantep ve çevre illerde İş Hukuku alanında Gaziantep avukat olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için randevu alabilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et