İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İstifa eden işçi tazminat alabilir mi? İstifa ettim tazminat alabilir miyim? Normalde istifa eden işçinin kıdem ve diğer tazminat hakları bulunmamaktadır. Ancak işçi haklı bir sebeple istifa etmişse kıdem tazminatına da hak kazanacaktır. İstifa eden işçinin kıdem ve diğer tazminat haklarını alabilmesi için istifa dilekçesine, istifanın sebebine bakılmalıdır. Haklı sebeple iş akdini sona erdiren, istifa eden işçi tazminata da hak kazanmaktadır.

İstifa Eden İşçi Hangi Hallerde Tazminat Alır?

 

Kıdem tazminatına hak kazanmak için 1 yıllık kıdemin doldurulması şartıyla,

-Erkek işçi muvazzaf askerlik sebebiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır,
-Kadın işçi, evlendikten sonra 1 yıllık süre içerisinde işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır,
-Emeklilik için gerekli şartları taşıyan işçi, işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

Hamilelik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

-Bunlar dışında kanunda belirtilen ve belirtilmeyen birçok bazı durumda da, işçi istifa etse dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Örneğin; maaş ve ücret alacağının hiç ödenmemesi veya geç ödenmesi, eksik ödeme yapılması, fazla mesai alacağının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi, SGK priminin eksik maaş gösterilerek ödenmesi, işçinin bilgisi ve izni dışında işçiye giriş çıkış yaptırılması, işçinin rızası dışında işyerinin değiştirilmesi, hafta tatili verilmemesi, ulusal bayram ve dini bayramlarda işçinin çalışmaya zorlanması, işçiye işyerinde mobbing uygulanması gibi hallerde işçi istifa etse dahi kıdem tazminatına hak kazanır. Bu sebepler kanunda sınırlı sayıda olmayıp, bunlar dışında bazı sebepler de haklı fesih sebebi oluşturur, işçi kıdeme hak kazanır.

İşçi haklı nedenle istifa etmişse kıdem tazminatına hak kazanır.

Yargıtay’a göre şarta bağlı istifa dilekçesi geçersizdir. İstifa dilekçesi şarta bağlanamaz, örneğin istifa dilekçesinde “kıdem ve diğer alacaklarım ödendiği takdirde istifa ediyorum” yazması istifayı şarta bağlı kıldığı için geçersiz olup, işçi bu durumda istifa dilekçesi yokmuş gibi kıdem ve diğer alacaklarına hak kazanacaktır.

İşçi istifa dilekçesinde belirttiği sebep ile bağlıdır. İstifa dilekçesinde işçi neden belirtmişse belirttiği neden ile bağlıdır. Örneğin, “memur olduğum için istifa ediyorum”  yazılan istifa dilekçesi ile işçi bağlı olup, daha sonra “maaşlarımız eksik yattığı için istifa ettim” dediği takdirde, beyanına itibar edilmeyecek, istifa dilekçesindeki sebep ile bağlı olacaktır.

İşçi istifa dilekçesinde genel ifadeler kullanmışsa kıdem tazminatına hak kazanabilir. Örneğin, “gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” ibaresi yer alan dilekçeyi imzalayan işçi kıdeme hak kazanabilir.

Boş kağıda imza geçersizdir. Uygulamada işçinin, işe girişi esnasında işçiye boş kağıda imza attırılmakta ve daha sonra bu kağıt işçinin iradesi o yöndeymiş gibi istifa dilekçesi olarak doldurulmaktadır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, bu suretle doldurulan istifa dilekçesi geçersizdir. İşçi bu durumu tanık dahil her türlü delille ispat edebilir.

Yargıtay, işçinin hizmet süresi sebebiyle belirli hakları kazanan işçinin, bir anda istifa etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı görüşündedir. Ancak bu durumda işçinin kalifiye, yüksek eğitimli mi yoksa vasıfsız veya asgari ücretli mi olup olmadığı ayrıca değerlendirilmektedir.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatını Nasıl Alır?

 

İstifa eden işçi, yukarıda belirtilen haklı sebeplerden birisi sebebiyle istifa etmiş ise, öncelikli olarak arabulucuya başvuru yapmalıdır. Arabuluculuk mahkeme yargısına alternatif olarak, çok daha kısa sürede sonuç alınabilen bir uyuşmazlık çözüm yoludur. İşçi doğrudan dava açamaz, açtığı takdirde dava reddedilir, arabulucuya başvuru zorunludur.

İstifa eden işçi ihbar tazminatı alamaz. İhbar tazminatı, kanunda belirlenen sürelere uyulmadan iş sözleşmesinin feshi halinde, bir tarafın diğer tarafa ödediği tazminattır. İşçi ihbar önellerine uymaksızın istifa ederse aksine ihbar tazminatı ödemek zorunda dahi kalabilir.

Avukatla Takip Etmek Zorunlu mu?

 

Tabi ki davayı avukat ile takip etmek zorunlu değildir. Ancak kıdem tazminatı alacağının avukatla takip edilmesi halinde, dosyanın arabuluculuk aşamasında sonuçlanma ihtimali artacağı gibi, işçinin kanuni haklarının savunması ve takibi açısından da büyük fayda sağlayacaktır. Bu sebeple mutlaka avukat tutmanızı tavsiye ediyoruz.

Büromuz Gaziantep ve yakın illerde İş Hukuku’ndan kaynaklanan davalar ile ilgili avukatlık faaliyeti yürütmektedir. Randevu almak için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

İş Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Şartları

İşçinin İşyerinin Değiştirilmesi

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et