Mirastan Mal Kaçırma Davası (Muris Muvazaası)

Mirastan Mal Kaçırma Davası (Muris Muvazaası)

Muris muvazaası yani mirastan mal kaçırma ya da mirasçıdan mal kaçırma Miras Hukuku’nun en sık karşılaşılan sorunlarındandır. Mirasçı, mirasbırakan kendisinden mal kaçırmış ise muris muvazaası sebebiyle tapu iptal tescil davası açmalıdır. Uygulamada bu davaya Muris Muvazaası Davası da denir.

Muris Muvazaası Nasıl Olur?

Mirasbırakan, ölümünden sonra bir mirasçının daha az miras alması ya da hiç almaması için, elinde bulunan taşınmazı, başka bir mirasçısına satış gibi gösterir. Burada aslında yapılmak istenen işlem bağışlama iken, görünürdeki işlem satış sözleşmesi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesidir. Dolayısıyla ortada muvazaa vardır, muvazaa gerçeğe aykırı hareket etme anlamına gelir.

Muris muvazaası kanun ile değil uygulamada karşılaşılan sorunlar sonucu ortaya çıkmıştır. Muris Muvazaası Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından 01/04/1974  Tarihli İçtihadı Birleştirme kararı ile açıklanmıştır. “Bir kimse mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, gerçekte bağışladığı tapulu taşınmazına, tapu sicil muhafızlığında yaptığı resmi sözleşmede satış gibi göstermek suretiyle devir ve temlik etmişse, saklı pay (mahfuz hisse) sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar, görünüşteki satış akdinin muvazaalı, gizli bağış sözleşmesinin ise kanunda öngörülen şekil koşulunu taşımadığını ileri sürerek dava açabilirler.”

Muvazaa olduğu takdirde görünen işlem kesin hükümsüz yani geçersizdir. Örneğin, anne A isimli çocuğuna evini satış olarak göstermiş, ama aslında bağışlamışsa satış sözleşmesi geçersizdir. Bağışlama da şartları taşımadığı için geçersiz olacaktır. Ancak bunun tespiti için Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası açılmalıdır.

Kimler Bu Davayı Açabilir?

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davasını yasal veya atanmış tüm mirasçılar açabilir. Evlatlık da bu davayı açabilir. Ancak mirastan feragat eden, mirası reddeden veya mirastan haklı sebeple çıkarılan mirasçı bu davayı açamaz.

Muris muvazaası davası kabul edildiği takdirde, dava sonucu sadece dava açan tarafından geçerli olacaktır. Dolayısıyla dava açmayan mirasçı diğer mirasçının açtığı davadan faydalanamaz. Mutlaka dava açarak ya da açılan davaya müdahil olarak davayı takip etmelidir.

Arada Birden Fazla Satış Yapılmışsa; bu satışların kaç tane olduğuna bakmaksızın en sonunda devrolan kişi mirasçı ise yine muris muvazaası olduğundan bahsedilecektir.

Taşınır mallar ve tapusuz mallar için muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası açılamaz.

Muris Muvazaası Nasıl İspat Edilir?

Burada ispat yükü iddia eden mirasçıdadır. Davayı açan mirasçı, görünürdeki işlemin geçersizliğini tanık dahil her türlü delille ispat edebilir.

Büromuz Miras Hukuku’ndan kaynaklanan davalar hakkında Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz :

 Vasiyetnamenin İptali Sebepleri Nelerdir?

 

 

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et