Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası) Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası) Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, eski adıyla izale-i şüyu davası, paylı mülkiyete veya elbirliğiyle mülkiyete konu taşınmaz ya da taşınırların üzerindeki mülkiyet hakkını, kişisel mülkiyete çevirmek için açılan davadır. Ortaklığın giderilmesi davasında en sık karşılaşılan durum miras sebebiyle ortaklığın giderilmesidir.

Paylı mülkiyet, bazı durumlarda, söz konusu malın üzerinde her ortağın payının belirli olması halidir. Paylı mülkiyete örnek olarak imar sebebiyle birbirini tanımayan kişilerin ortak olması gösterilebilir. Paydaşlardan herhangi biri ortaklığın giderilmesi davası açarak ortaklığı sonlandırabilir. Paylı mülkiyete konu pay üzerine haciz konulabilir, payın satışı gerçekleşebilir. Pay sahibi ortaklardan birinin alacaklısı, payın satışını gerçekleştirebileceği için ortaklığın giderilmesi davası açma hakkı yoktur.                                                              

Elbirliği mülkiyeti, kanunda sayılan bazı hallerde, mal üzerinde tüm ortakların elbirliğiyle malik olmasıdır. Elbirliğiyle mülkiyette paylar belirli olmayıp, tüm ortaklar mal üzerinde hakka sahiptir. Elbirliğiyle mülkiyet en sık miras sebebiyle karşımıza çıkar. Murisin ölümü ile birlikte tüm mirasçılar arasında kendiliğinden elbirliğiyle ortaklık kurulmuş olur. Pay belirli olmadığı için haczi ya da satışı mümkün değildir.

Bu konuda İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

 

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliğiyle mülkiyetin sona erdirilerek, bireysel mülkiyete geçilmesi için açılan davadır. Ortaklığın giderilmesi davasını ortaklardan herhangi birisi açabilir. Davacı haricindeki tüm paydaşlar davalı olarak yer almak zorundadır. Davalılardan birinin ölümü halinde veraset ilamı alınarak dosyaya kalan mirasçılarla devam edilmelidir. Davacı ortaklığın giderilmesi davasından feragat etse dahi, mahkeme diğer ortaklara davaya devam etmek isteyip istemediğini sorar, ortaklardan birisi devam etmek istiyorsa dava devam eder.

 Ortaklığın giderilmesi davasında davacının talepleri şunlar olabilir:

 • Aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi,
 • Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi ve
 • Satış suretiyle ortaklığın giderilmesidir.

Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Paydaşlardan biri veya birkaçının talebi halinde mahkeme aynen taksimin mümkün olup olmadığını, taşınmazın yüzölçümünü, tarım arazisi niteliğinde olup olmadığını, pay ve paydaş sayısını, imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olup olmadığı araştırır. Eğer şartlar gerçekleşmişse aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verir. Eğer paylar tam olarak denk gelmiyorsa hakim, eksik kalan pay için ilave para eklenmesine karar verir.

Taşınmazda kat mülkiyeti kurulmuş veya eksiklerin giderilmesi halinde kurulması mümkün ise, taşınmaz üzerinde aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmelidir.

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Aynen taksimin mümkün olmaması veya paydaşlardan hiçbirinin aynen taksimi talep etmemesi halinde satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilir. Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi için açık artırma ile satış yapılır. Ancak tüm paydaşlar oybirliği ile karar vermişse, satışın sadece ortaklar arasında yapılmasına karar verilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Taşınmaz birden fazla ve farklı yerlerde bulunuyorsa herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası, ortalama 12 ayda sonuçlanır. Ancak davadaki taraf sayısına, ortakların yurtdışında yaşayıp yaşamadığına, adreslerin ulaşılabilirliğine, ortakların avukat ile temsil edilip edilmediğine ve genel anlamıyla tebligat işlemlerine göre değişkenlik göstermektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Ortaklığın giderilmesi davasında avukat vekalet ücreti, Her davada olduğu gibi avukat ile müvekkil arasındaki görüşmeye göre belirlenir. Ancak vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nden az olamaz. Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda tüm ortaklar eşit olacağı için davanın kazananı bulunmamaktadır. Dava sonuçlandıktan sonra karşı vekalet ücreti, paylar oranında karar verilecektir.

Ortaklığın giderilmesi davalarında, ağırlıklı olarak bu alanda faaliyet gösteren, miras hukuku avukatı ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

Hukuk büromuz ortaklığın giderilmesi ve diğer Miras Hukuku alanları ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için randevu alabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır? Kimler Başvuru Yapabilir?

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?

Mirasın Reddi (Reddi Miras)

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et