Tahliye Taahhüdünde Eşin Rızası Gerekir mi?

Tahliye Taahhüdünde Eşin Rızası Gerekir mi?

Kiracının, belirli bir tarihte evi kayıtsız şartsız boşaltmayı taahhüt ettiği sözleşmeye tahliye taahhüdü denir. Tahliye taahhüdü özellikle son yıllarda artan kira fiyatları sebebiyle, ev sahiplerinin en sık kullanmak istediği yollardan biridir. Zira tahliye taahhüdü eğer geçerli ise, kiracı kira hukukundan kaynaklanan çoğu hakkından feragat ederek, evi tahliye edecektir. Bu sebeple her iki taraf da kira sözleşmesi imzalarken ekinde tahliye taahhüdü olup olmadığına, varsa geçerlilik şartlarına bakmalıdır. Tahliye taahhüdü konusunda en çok merak edilen sorulardan birisi de eşin rızasının aranıp aranmayacağıdır. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri bu konularda farklı kararlar vermekle birlikte ağırlıklı olarak eşin rızasının gerektiği görüşü hakimdir. “Tahliye Taahhüdünde Dikkat Edilmesi Gerekenler” isimli yazımızı da okuyabilirsiniz.

Tahliye Taahhüdünde Eşin İmzası Şart mıdır?

Aile konutu, eşlerin ve varsa çocukların, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirdiği ev olarak tanımlanabilir. Kiralanan taşınmaz aile konutu olarak kiralanacaksa, taahhütte eşin rızası da aranmaktadır.

Medeni Kanun 194/1. Md: Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.”

Medeni Kanun’a göre, aile konutu sadece mülk değil kiralanan taşınmaz da olabilir. Yine bu taşınmazı kiralayan eş diğer eşin rızası olmaksızın kira sözleşmesini feshedemez. Tahliye taahhüdü bir anlamda fesih iradesini de yansıtmakta olduğu için, diğer eş aile konutu itirazında bulunabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/629 E. 2012/19408 K. sayılı kararına göre; Tahliye taahhütnamesine dayalı takibe konu taşınmaz; aile konutu olarak kullanılıyorsa, “aile konutu” şerhi düşülmemiş olsa bile taahhütnamede iki eşin imzası yoksa tahliye edilemez.

Aile Konutu İtirazı Nedir?

Tahliye taahhüdünü alan kiraya veren, süresi geldiğinde tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi yapacaktır. Bu durumda icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dosyasına itiraz edilmelidir. İtiraz ile birlikte icra dosyası durur, kiraya veren itirazın iptali davası açarak devam etmelidir. Bu durumda açılan itirazın iptali davasında, sözleşmeye taraf olmayan kiracı eş, aile konutu itirazında bulunabilir. Mahkeme, kiracıya süre vererek, aile konutunun tespiti davasını açmasını isteyecektir.

Aile konutu tespiti davası, kiralanan taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığına ilişkin bir davadır. Tahliye taahhüdüne itiraz sırasında henüz sonuçlanmamış olursa, itirazın kaldırılması davasında, aile konutu tespit davası bekletici mesele yapılır.

Aile konutu itirazında bulunmak için, tapuda konulan aile konutu şerhi şart değildir. Zira tapuda aile konutu şerhi kurucu değil açıklayıcı niteliktedir.

Netice olarak, hem tahliye taahhüdü düzenlenirken, hem imzalanırken hem de icra ve dava yollarında mutlaka kira hukuku ile ilgilenen bir avukat ile dosya takip edilmelidir. Tahliye taahhüdü konusu, Yargıtay kararları ile çok hızlı şekil alan, hem kiraya veren, hem kiracı için hak kaybı yaşatabilecek bir konudur. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Tahliye Taahhüdünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye Taahhüdü Nedir? Şartları Nelerdir?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et