Çalışmayan Erkek Nafaka Alabilir mi?

Çalışmayan Erkek Nafaka Alabilir mi?

Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olarak ayrılmaktadır. Bu yazımızda boşanma davalarında, çalışmayan erkeğin nafaka alması konusu inceleneceği için, sadece tedbir ve yoksulluk nafakası kastedilmektedir. Nafaka çeşitleri farklı bir yazımızda ele alınmıştır.

Tedbir Nafakası, boşanma davası devam ederken kadın, erkek ya da çocuk lehine bağlanan, davanın kesinleşmesiyle sona eren nafakadır. Tedbir nafakası geçici mahiyette olup davanın sona ermesiyle yoksulluk nafakası olarak devam eder.

Yoksulluk nafakası, boşanmakla yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer taraftan istediği nafakadır. Yoksulluk nafakası alabilmek için ilk şart, nafaka talep eden tarafın, karşı tarafa kıyasla eşit kusurlu ya da daha az kusurlu olmasıdır.

Çalışmayan Erkek Nafaka Alabilir mi?

 

Türk Medeni Kanunu’nda nafaka alacaklısının kadın ya da erkek olması arasında bir fark bulunmamaktadır. Her ne kadar yerleşik algı ve uygulamada genel olarak nafaka talep eden ve kazanan tarafın kadın olduğu görülse de erkeğin nafaka alması da mümkündür.

Erkeğin nafakaya hak kazanması için öncelikle, boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir. Maddi imkanı boşanma davası sona erdikten sonra da değişmeyecek olan erkeğin yoksulluğa düşmesinden bahsedilmeyeceği için nafaka talebi de kabul edilmeyecektir.

Kanunumuzda nafaka talebinin kabul edilmesi için aranan diğer şart, nafaka talep eden erkeğin diğer tarafla kıyaslandığında kusurunun daha ağır olmamasıdır. Daha ağır kusurlu olan erkek eş, boşanma davasında nafakaya hak kazanamaz. Örneğin aldatma, hayata kast ya da eşini terk eden erkeğin kusurlu olduğundan bahsedilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru olup olmaması yoksulluk nafakası açısından önem teşkil etmez.

Bu konu ile ilgili Çalışan Kadın Nafaka Alabilir mi? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/6525 E. 2016/16201 K. sayılı kararına göre;

“Mahkemece davalı-karşı davacı erkek lehine aylık 250 TL yoksulluk nafakasına hükmolunmuştur. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının doktor olarak çalıştığı aylık 9.000 TL gelirinin, evi ve arabasının olduğu, davalı-karşı davacı erkeğin ise her hangi bir işinin, gelirinin ve malvarlığının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davacı-karşı davalı erkek lehine takdir edilen yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır”

Şeklinde karar verilmiştir. Söz konusu Yargıtay kararında da görüleceği üzere, çalışmayan erkeğin nafaka alması hatta şartları gerçekleştiyse nafakanın arttırılması davası açarak arttırılmasını talep etmesi mümkündür.

Büromuz boşanma davaları ve Aile Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Koruma Tedbirleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Nafakanın Kaldırılması Davası ve Şartları

Nafaka Borcu Nasıl Ödenir?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et