İşe İade Davalarında Arabuluculuk

İşe İade Davalarında Arabuluculuk

İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını düşünüyorsa, yani haksız olarak işten çıkarıldığı iddiasında ise belirli şartların varlığı halinde işe iade davası açabilir. İşe iade davası 4857 Sayılı Kanun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. 01/01/2018 tarihinden itibaren işçilik alacakları ve işe iade davalarında arabulucuya başvuru zorunlu hale gelmiştir. İşe iade davası farklı bir yazımızda ayrıntılı olarak incelenmişti, bu yazıda işe iade davalarında arabuluculuk sürecine değinilecektir.

İşe İade Davalarında Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu

Arabuluculuk süreci esasen iradi olmakla birlikte bazı davalar açısından dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu vardır. İşe iade de arabulucuya başvurunun zorunlu olduğu davalardan biridir.

“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.”

İşe iade davalarında arabulucuya başvuru süresi fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 aydır. Burada başvuru süresi işverenin işçiyi işten çıkarmasından itibaren değil, bu durumun işçiye tebliğinden itibaren başlar. Süre hak düşürücü süre olup kendiliğinden dikkate alınır.

A . Arabuluculukta Anlaşma Sağlanması

İşe iade davalarında arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlandığı takdirde anlaşmanın geçerli olabilmesi için anlaşma tutanağında;

 • İşe başlatma tarihi,
 • İşçinin çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer parasal hakların miktarı (boşta geçen süre tazminatı) ve
 • İşçinin işe başlatılmaması halinde tazminatın parasal miktarı (işe başlatmama tazminatı) yazmalıdır. Aksi takdirde anlaşma gerçekleşmemiş sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir.

İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır

B. Arabuluculukta Anlaşma Sağlanamaması

Arabuluculuk aşamasında işçinin işe iadesi konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde işe iade davasında anlaşmama son tutanağı düzenlenir. İşe iade davasında arabuluculuk sonrası dava açma süresi, son tutanağın düzenlenme tarihinden itibaren iki haftadır.

 Arabulucuya başvuru yapmadan işe iade davası açılması halinde mahkeme hiçbir işlem yapmadan davayı usulden dava şartı yokluğu ile reddedecektir. Ancak arabulucuya başvuru yapılmış ama son tutanak aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış örneği dava dilekçesine eklenmemişse mahkeme davacıya 1 haftalık kesin süre verir. Bu süre içerisinde son tutanak dosyaya eklenmediği takdirde dava yine usulden reddedilecektir.

Görüldüğü üzere işe iade davaları ve işe iade davalarında arabuluculuk süreci oldukça önemli olan, birçok sürenin ve teknik bilginin gerektiği bir alandır. Hak kaybı yaşamamak adına iş hukuku avukatı ile sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

Büromuz Gaziantep ve yakın illerde İş Hukuku’ndan kaynaklanan davalar ile ilgili avukatlık faaliyeti yürütmektedir. Randevu almak için iletişime geçiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

İşe İade Davası ve İş Güvencesi Tazminatı

Vasi Tayinine İtiraz ve Vasilik Görevinin Sona Ermesi

İşyeri Devri ve İşçi Alacaklarından Sorumluluk

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et