İşyeri Devri ve İşçi Alacaklarından Sorumluluk

İşyeri Devri ve İşçi Alacaklarından Sorumluluk

4857 Sayılı İş Kanununda düzenlenen işyeri devri; bir hukuki işleme dayalı olarak işyerinin veya işyerinin bir bölümünün, başka bir kişiye devredilmesidir. İşyerinin devri durumunda, devir tarihinde işyerinde veya işyerinin bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile işyerini devralana geçmektedir.

Eski İşverenin İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu

Genel anlamda işyerini devreden işverenin sorumluluğu, işçi alacağına sebep olan alacağın doğduğu tarih dikkate alınarak belirlenir. Örneğin söz konusu alacak devir tarihinden sonra doğmuş ise eski işverenin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak devirden önce doğmuş ve devir tarihinde de ödenmesi gereken borçlar için devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur. Devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıllık süre ile devam eder.

İşyerinin Devri ve Kıdem Tazminatı

İşyerinin devri halinde işçinin kıdem tazminatı, eski işveren yanında çalışmaya başladığı tarih dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin işçi devreden işverenin yanında 3 yıl, devralan işverenin yanında ise 1 yıl çalışmış ise, kıdem 4 yıl üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla yeni işveren işçilerin kıdemini hesaplarken eski işveren yanında çalıştığı süreyi de dikkate almak zorundadır. Devreden işveren ise işçiye karşı, sadece kendi yanında çalıştığı süre için ve yine kendi yanında çalıştığı süredeki son ücret üzerinden sorumludur. Eski işverenin kıdem tazminatından sorumluluğu 2 yıl değil 5 yıllık süreye tabi olduğu da gözden kaçmamalıdır.

İşyerinin Devri ve İhbar Tazminatı

İşçi işyerinin devri sonrasında hiçbir işleme gerek kalmaksızın yeni işveren yanında çalışmaya devam edecektir. Bu sebeple devreden işveren için ihbar tazminatı da söz konusu olmayacaktır. Ancak yeni işverenin ihbar tazminatından sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak iş sözleşmesi devirden önce farklı bir sebeple sona ermiş ve işçinin ihbar tazminatı söz konusu olmuş ise devreden işveren işçinin ihbar tazminatı alacağından sorumludur.

İşyerinin Devri Halinde İş Sözleşmesinin Feshi Mümkün müdür?

Yargıtay içtihatlarına göre; işyerinin devri, işveren ve işçi açısından iş sözleşmesinin haklı sebeple feshi sebebi oluşturmaz. İşyerinin devri halinde İşçi yeni işverene bağlı olarak çalışmaya devam edecektir. Ancak işveren, ekonomik ya da teknolojik sebeplerle veya iş organizasyonu sebebiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklikler yapılması halinde durum işçiye yazılı olarak bildirilmelidir. İşçinin değişikliği kabul etmeyerek iş sözleşmesini feshetme durumu da söz konusu olabilir. Dolayısıyla işyerinin devri tek başına iş sözleşmesinin feshi için yeterli sebep değildir, işveren ya da işçi için işyerinin devri dışında sebeplerin de bulunması gerekir.

Bu konu ile ilgili aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2019

İşe İade Davası Ve İş Güvencesi Tazminatı

Evlenen Kadın İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi İadesi

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et