Vasi Tayinine İtiraz ve Vasilik Görevinin Sona Ermesi

Vasi Tayinine İtiraz ve Vasilik Görevinin Sona Ermesi

Medeni Kanunumuzda yer alan vesayet kurumunu ve vasi atanması şartlarını daha önceki yazımızda incelemiştik. Bu yazıda vasi tayinine itiraz ve vasilik görevinin son bulması hallerine değineceğiz.

  • Vasi Tayinine İtiraz

Mahkeme öncelikli olarak vesayet altına alınacak kişinin yakınlarını vasilik şartlarına sahip olması halinde bu göreve atar. Haklı sebepler engel olmadıkça, vasiliğe vesayete altına alınacak kişinin ya da anne babasının gösterdiği kimse atanır. Ancak vesayet altına alınacak kişinin bir yakını bulunmadığı ya da yakınları ile vasi arasında menfaat uyuşmazlığı olduğu takdirde mahkeme vasi altına alınacak kişiyi tanımayan üçüncü bir kişiyi de vasi olarak tayin edebilir. Bu durumda sıkça gördüğümüz üzere vasi tayinine itiraz söz konusu olacaktır.

Kural olarak vesayet altına alınacak kimse ile aynı yerleşim yerinde oturanlar vasiliğe atandığı takdirde bu görevi kabul etmek zorundadır. Dikkat edilirse burada “aynı yerleşim yeri” ibaresi kullanılmıştır. Dolayısıyla vesayet altına alınacak kişi ile vasi olarak tayin edilen kişi örneğin farklı illerde ise vasi tayin edilen kişinin kabul yükümlülüğü yoktur. Aynı zamanda vasiliğe engel ya da vasilikten kaçınacak bir durumun söz konusu olması halinde vasi tayin edilen kişi vesayet makamına itirazda bulunabilir.

“Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak 10 gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. İlgili olan herkes, vasinin atandığını öğrendiği tarihten başlayarak 10 gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir. Vesayet makamı vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına bildirir.”

  • Vasilik Görevinin Sona Ermesi

Medeni Kanun md. 456’ya göre; vasinin görev süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Sürenin bitimi halinde vesayet makamı, vesayet altındaki kişinin menfaatini göz önüne alarak vasinin görevini ikişer yıl daha uzatabilir. Toplam 4 yıl dolduğu takdirde vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vasiliğe engel bir durum olduğu takdirde vasi görevinden çekilmek zorundadır. Vasiliğe engel durumları ve vasilikten kaçınma sebeplerini daha önceki yazımızda incelemiştik, okumak için tıklayın.

Vasi bir kaçınma sebebi ortaya çıktığı takdirde sürenin bitiminden önce görevinden alınmasını isteyebilir.

Vasinin fiil ehliyetini yitirmesi halinde vasilik görevi sona erer.

Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır.

Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgili, vasinin görevden alınmasını isteyebilir. Görevden alınmayı gerektiren sebebin varlığını başka bir yoldan öğrenen vesayet makamı, vasiyi re’sen görevden almakla yükümlüdür.

Vasi tayini ve vasi atanması için gereken şartlar için diğer yazımızı okuyabilirsiniz. Bu konuda tarafımızca Gaziantep ve çevre illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et