Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Şartları

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Şartları

1475 Sayılı İş Kanunu 14. Maddeye göre, işçi belirli sebeplerin gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde feshedebilir. Emeklilik, yaşlılık, malullük ya da toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde de işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Bu konuda Malulen Emeklilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Şartları

 • 08/09/1999 tarihinden önce işe giriş yapan işçi için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim; 08/09/1999 tarihinden sonra işe giriş yapan işçi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 1500 gün prim veya yıl şartı olmaksızın 7000 gün prim koşuluyla işçi kıdeme hak kazanır.
 • İşçi SGK’dan emeklilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazandığını gösterir evrak almalı ve işverene sunmalıdır.
 • İşçi emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini, varsa içerdeki alacaklarını, kıdem tazminatını vs. talep etmelidir. İşçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi bozucu yenilik doğuran hak olup, işverenin kabulüne bağlı değildir.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Başka İşte Çalışabilir mi?

Çalışma hakkı anayasal bir haktır. Ülkemizde maddi imkansızlıklar sebebiyle emekliliğe ayrılsa dahi birçok insan çalışmaya devam etmektedir. İşçi, emeklilik nedeniyle işten ayrılmak istediğini işverene bildirmiş ve daha sonra farklı bir işyerinde çalışmaya başlamış olsa da bir sıkıntı bulunmamaktadır. Çünkü emeklilik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmak kanunen kişiye tanınan bir haktır.

İşçinin emekli aylığına hak kazanması için ayrıca yaş koşulunu da sağlaması gerekir. Yaş koşulunu sağlayamamış ve dolayısıyla emekli aylığına hak kazanamamış olan işçinin diğer prim gün sayıları ve hizmet yılları yukarıda belirtilen kadar ise işçi emekli aylığını alamasa dahi kıdem tazminatına hak kazanır.

Yargıtay 22. H.D. 2016/27701 E. 2020/630 K. sayılı kararına göre; “İşçinin emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi, işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka işyerinde çalışma amacı ile de kullanması mümkündür.”

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhbar Süresi

İhbar tazminatı, sözleşmeyi fesheden tarafın, bu durumu kanuni ihbar önellerine uygun olarak karşı tarafa bildirmemesi halinde ödemesi gereken tazminattır. İş sözleşmesi emeklilik nedeniyle feshedilmesi halinde, işçi veya işveren ihbar tazminatına hak kazanamaz.

 Yargıtay 22. H.D. 2016/27701 E. 2020/630 K. sayılı kararına göre; “İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

Büromuz Gaziantep ve yakın illerde İş Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık faaliyeti yürütmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Evlenen Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Adli Tatilde Görülen İşler Ve Süreler

Kredi Dosya Masraf İadesi Nasıl Alınır?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et