Elbirliği Mülkiyet Nedir?

Elbirliği Mülkiyet Nedir?

Elbirliği mülkiyet, ortak mülkiyetin bir çeşididir. Elbirliği mülkiyet kanundan kaynaklanan haller dolayısıyla oluşur. Elbirliği ile mülkiyetin en bilinen örneği miras ortaklığıdır. Murisin ölümü ile birlikte mirasçılar terekeye, elbirliği ile ortak haline gelir. Elbirliği mülkiyet paylı mülkiyetten farklı olup paydaşlık değil ortaklık söz konusu olur.

Elbirliği mülkiyeti Medeni Kanun 701’de düzenleme altına alınmıştır. Buna göre;

“Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir”.

Elbirliği ile mülkiyette, malvarlığının yönetiminde ve tasarrufunda tüm ortakların oybirliği gereklidir. Paylı mülkiyette, her ortak kendi payı üzerinde tasarruf edebilirken, elbirliği ile mülkiyette pay söz konusu olmadığı için tüm ortakların onayı gereklidir.

Bu konuda Mirasın Reddi (Reddi Miras) başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

 

Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilebilmesi için, tüm ortakların tapuda  rızası gereklidir. Ortaklardan birinin rıza vermemesi ya da ulaşılamaması halinde mirasçılardan biri, Sulh hukuk hakiminden talepte bulunabilir. Sulh hukuk hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunur, belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası (ortaklığın giderilmesi izale-i şüyu ) açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Sonuç olarak, mirasçıların ya da ortakların tamamı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine yönelik talepte bulunabilir. Tapu müdürlüğü şartlar gerçekleşmiş ise talebi kabul ederek, elbirliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verir. Ancak ortaklardan birinin kabul etmemesi ya da ulaşılamaması halinde hakime başvurulur. Buradaki başvuru çekişmesiz yargı işidir. Ancak ortaklardan biri ortaklığın giderilmesi davası açmış ise çekişmeli yargıya dönüşecektir.

Elbirliği Mülkiyette Hisse Satışı Nasıl Olur?

 

Elbirliği ile mülkiyette hisse satışı yapılabilmesi için, mülkiyetin paylı mülkiyete çe vrilmesi gereklidir. Elbirliği mülkiyeti sonlandırılmadığı takdirde hisse satışı da olmayacaktır. Elbirliği mülkiyeti sonlandırılarak paylı mülkiyete çevrilmesi ile artık her paydaş kendi payını ortaklardan birine veya üçüncü kişiye satabilir.

Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi

 

Elbirliği mülkiyeti, malın devri, topluluğun dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona erer. Uygulamada en sık karşılaşılan elbirliği mülkiyeti miras ortaklığıdır. Miras ortaklığı ise genel  olarak paylı mülkiyete geçilmesi ile sona erer. 

Büromuz Miras Hukukundan kaynaklı davalar Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası) Nedir?

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları

Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et