Mirasın Reddi (Reddi Miras)

Mirasın Reddi (Reddi Miras)

Bilindiği üzere miras bırakanın ölümü üzerine mirasçılar, terekedeki mallara elbirliği ile malik olacakları gibi külli halefiyet gereği borçlarından da müteselsilen sorumlu olur. Miras bırakanın öldüğü anda terekede aktif malvarlığından daha fazla borcu olması durumunda mirasçılar zor duruma düşebilmektedir. Bu sebeple miras, mirasçılar tarafından reddedilebilmektedir, bu duruma mirasın reddi ya da reddi miras denir. Mirasın reddedilmesi, mirasçının beyanı ile olabileceği gibi miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli ise hükmen de mirasın reddi söz konusu olabilir.

Mirasın Reddi Süresi Ne Kadardır?

Mirasın reddi süresi 3 ay içinde kullanılmalıdır. Sürenin başlangıcı mirasçının yasal miras mirasçı ya da atanmış mirasçı olmasına göre değişiklik gösterir. Şöyle ki, yasal mirasçılar için süre daha sonra mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat etmedikleri takdirde, miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihtir. Atanmış mirasçılar için ise sürenin başlangıç tarihi ise, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufunun örneğin vasiyetnamenin kendilerine resmen bildirildiği tarihtir.

Bu sürelerin kaçırılması halinde kanun, mirasçıya son bir imkan daha tanımaktadır. Önemli sebeplerin varlığının ispat edildiği takdirde sulh hakimi, mirasın reddi süresini uzatabileceği gibi yeni bir süre de belirleyebilir.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın reddinin şekli TMK 609’da belirtilmiştir. Buna göre;
“Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.”

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aczi açıkça belli ise veya resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır. Mirasın hükmen reddi için dava açma ya da beyanda bulunma zorunluluğu yoktur. Ancak ilerde çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek için tespitini istemek daha doğrudur. Mirasın hükmen reddi durumunda mirasçının mirasçılık sıfatı ve buna bağlı sorumlulukları sona erer. Miras bırakanın ödemeden acze düşmüş olmadığı ispat edilirse hükmen reddin sonuçları ortadan kalkarak mirasçının sorumluluğu devam eder.

Mirasçının Alacaklılarının Korunması

TMK md. 617’ye göre; “Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.
Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir.

Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.”

Mirasın reddi ve miras hukuku ile ilgili Gaziantep ve çevresinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

“Veraset ilamı nasıl çıkarılır? Kimler başvuru yapabilir?”

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et