Adli Tatilde Görülen İşler Ve Süreler

Adli Tatilde Görülen İşler Ve Süreler

Adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlayıp, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül tarihinde başlar. Bilinenin aksine, adli tatilde mahkemelerde tüm dava ve takipler durmamakta, istisna olarak kanunda sayılan iş ve işlemler devam etmektedir. Adli tatilde görülen işler ve adli tatilin sürelere etkisi kanunda açıkça belirtilmiştir.

Hukuk yargılamasında adli tatilde aşağıdaki işler devam eder;

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar,
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler,
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar,
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
 • Çekişmesiz yargı işleri,
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işlerde adli tatilde süreler işlemeye devam eder.

Tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

Adli tatilde, yukarıda belirtilen davalar dışında kalan davalar için dava açılabileceği gibi, cevap dilekçesi, istinaf ve temyiz dilekçesi gibi dilekçeler verilebilir. Yine tüm davalarda tebligat işlemleri, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.                                                                                   

Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren 1 hafta uzatılmış sayılır.

Ceza yargılamasında adli tatilde aşağıdaki işler devam eder;

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

 • Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
 • Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren 3 gün uzatılmış sayılır.

İdari Davalarda Adli Tatil

 • Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler ve
 • Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler adli tatilde de devam eder.

İdari davalarda sürelerin bitmesi adli tatile rastlarsa bu süreler, adli tatilin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.

Adli Tatilde İcra Takibi

Adli tatilde icra daireleri çalışmaya devam etmekte, dolayısıyla icra takibi yapılabilmekte, icra işlemleri devam etmektedir.

Hukuk büromuz Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır mı?

Hakaret Suçu ve Uzlaştırma

Maske Takmama Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et