Birikmiş Nafaka Alacağı İçin Hapis Cezası Uygulanır mı?

Birikmiş Nafaka Alacağı İçin Hapis Cezası Uygulanır mı?

Kanunlarımıza göre nafaka borçları öncelikli alacaklar arasında sayılmıştır. Bu durum nafaka borçlusu eşin diğer üçüncü kişilerle arasındaki alacak borç ilişkisinde kendini gösterir. Nafaka konusunu kendi içinde, aylık nafaka alacağı ve birikmiş nafaka alacağı olarak incelemek mümkündür. Aylık nafaka alacağı öncelikli alacak olmasına rağmen birikmiş nafaka alacağı güncel Yargıtay kararlarına göre, adi bir alacaktır. Bu durum haciz sırasında aylık nafaka alacağı gibi ayrıcalık tanınmadığı göstermektedir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2013/16403 E., 2014/3173 K. Sayılı kararında; Takip dayanağı nafaka alacağı olup adi alacak değildir ve borçlunun maaşının haczi kabildir. Bu nedenle işleyecek aylık nafakanın tamamı üzerinden maaş üzerine haciz konulmasında yasaya aykırılık yoktur. Ancak birikmiş nafaka alacağı için genel nitelikteki düzenleme olan İİK’nun 83. Maddesinin uygulanması zorunludur.”

Birikmiş nafaka ödenmezse İİK344 tazyik hapsi uygulanır mı?

Bilindiği gibi nafaka borçlusu borcu ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Bu konuyu daha önceki nafakanın ödenmemesi durumunda hapis cezası yazımızda ele almıştık. Bu yazıda anlatılmak istenen aylık işlenen cari nafaka değil, birikmiş nafaka alacağıdır. Birikmiş nafaka adi alacak hükmünde olup, İİK 344 hükmü uygulanmaz. Bu maddede bahsedilen nafaka aylık nafakadır. Ancak her ne kadar hapis cezasının uygulanması mümkün olmasa da adi alacak hükmünde olduğu için icraya konulması pekala mümkündür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 1991/53 E., 1991/79 K. Sayılı içtihatına göre;, “birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olup ve bu alacağa ilişkin ödememenin İİK 344.maddesinde belirtilen suçu oluşturmayacağı, borçlu sanığın icra emrinin tebliğinden şikayet tarihine kadarki sürede en az bir aylık cari nafaka alacağının bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi mümkün değildir.”

Birikmiş Nafaka Borçlarında Zamanaşımı Ne Kadardır?

Birikmiş nafakayı talep etmek için zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunu’na göre 10 yıldır. Geriye yönelik 10 yıl içerisindeki nafakalar talep edilebilir. Aksi takdirde zamanaşımı itirazı ile karşılaşılabilir.

Nafaka alacağı ve davaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için daha önceki yazımızı incelemek için tıklayın.

Nafaka davaları konusunda Gaziantep ve çevre illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçiniz.

 Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması ve Yeni KHK

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et