Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye

Kiralanan taşınmazda kiracının tahliyesi çeşitli sebeplerin gerçekleşmesi halinde mümkündür. Bu sebeplerin en başında kiracının kira bedelinin ödememesi sebebiyle tahliye gelir. Peki kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye nasıl yapılır? Uygulamada bu durumla çok sık karşılaşmakla birlikte kanun, kiraya verene bu durumda iki imkan sunar. Bunlar;

-Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Tahliye Davası
-İcra Yoluyla Tahliyedir.

Bu konuda Kira Tespit Davası (Kira Artış Davası) başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

A. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Tahliye Davası

Kiraya veren mülk sahibi Türk Borçlar Kanunu uyarınca tahliye davası açabilir. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye davası Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Kiraya veren, davayı kazanması halinde mahkemeden alacağı gerekçeli karar ile ilamlı icra takibi başlatarak taşınmazın tahliyesini sağlayabilir.

B. İcra Yoluyla Tahliye

Kanun’un kiraya verene sunduğu diğer imkan ise icra yoluyla tahliyeye ilişkin icra takibi başlatmaktır. İcra yoluyla icra takibinde en önemli konu takip talebi ve ödeme emrinde tahliye talep edilmesidir. Sadece ödenmeyen kira bedellerinin talep edildiği, tahliyeye ilişkin bir ibare geçmeyen icra takibinde; dosya kesinleşse dahi İcra Hukuk Mahkemesi’nden tahliye talep edilemez. Dolayısıyla ödeme emri mutlaka tahliye ihtarı da içermelidir.

Ödeme emrinde borçluya 7 gün içerisinde icra takibine itiraz edebileceği ve 30 gün içerisinde de kira bedellerini ödemesi hususu ihtar edilir.

Borçlu itiraz ederse: Borçlu yani kiracı kendisine tebliğ edilen ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Borçlu itirazında kira sözleşmesine ve sözleşmedeki imzasına açık ve kesin olarak itiraz etmezse, sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. İtiraz icra takibini durdurur. Tahliye işlemlerine devam etmek isteyen alacaklı, 6 ay içerisinde itirazın kaldırılması başvurusunda bulunmalıdır.

Borçlu itiraz etmezse: Borçlu itiraz etmez ve süresi içerisinde de kira bedellerini ödemezse icra takibi kesinleşir. Alacaklı bu aşamada ihtar süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde İcra Mahkemelerinde tahliye davası açmalıdır. Aynı zamanda alacaklı, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili amacıyla borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemlerine de geçebilir.

İcra mahkemesi tahliye davasını kabul ederek tahliye kararı verdiği takdirde, kararın uygulanması için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhim veya tebliğinden itibaren 10 gün geçmesi lazımdır.

Kararın verilmesi ve sürenin dolması halinde, kiraya veren karar ile icra müdürlüğüne başvuru yapar ve tahliye için harç ve masraf yatırır. Ardından icra müdürlüğü aracılığıyla taşınmazın tahliyesi gerçekleştirilir.

Büromuz Gaziantep ve yakın illerde Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetinde bulunmaktadır. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Elbirliği Mülkiyet Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası) Nedir?

Mirasın Reddi (Reddi Miras)

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et