Babalık Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Babalık Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Türk Medeni Kanunu’na göre çocuk ile anne arasındaki soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasındaki soybağı ise niteliği itibariyle; ana ile evlilik, tanıma ve mahkeme kararı ile kurulabilir. Soybağının reddi davası diğer yazımızda incelenmişti, bu yazımızda sadece mahkeme kararı ile kurulan soybağından yani babalık davasından bahsedilecektir.

Davayı Kimler Açabilir?

Babalık davasını anne ve çocuk açabilir. Anne ve çocuk birbirinden bağımsız dava açabileceği gibi ayrı ayrı da dava açabilir. Örneğin, annenin açtığı babalık davası reddedilmiş olsa bile çocuğun ayrı dava hakkı saklıdır. Eğer çocuk henüz ergin değilse çocuğa kayyım atanması gerekmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre anne çocuğa kayyım olarak atanamaz, bu bir bozma sebebidir. Zira anne ile çocuğun menfaati bu davalarda çatışabilmektedir.

Babalık davaları kamu düzenine ilişkin olduğu için ihbar şartı bulunmaktadır. Açılan dava, Cumhuriyet savcısına, Hazineye, eğer dava anne tarafından açılmışsa kayyıma ihbar edilir.

Davalı Kimdir?

Babalık davalarında davalı babadır. Eğer baba ölmüşse onun mirasçıları davalı durumundadır.

Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

Dava açma süresi, anne için, çocuğun doğumundan itibaren 1 yıldır, anne hamile iken de bu davayı açabilir. Çocuk için dava açma süresi ise, eğer kayyım atanmış ise, atamanın kayyıma tebliğinden itibaren 1 yıl, çocuk ergin olmuş ise ergin olduğu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde babalık davası açılmalıdır. Aksi takdirde hak düşürücü süre olduğu için, hakim re’sen açılan davayı reddedebilir. 1 yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılacak sebepler var ise, bu sebeplerin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde de dava açılabilir.

Babalık Davasında DNA Testi Yapılması Zorunlu mudur?

Günümüzde DNA testi ile babalık, kesine yakın sonuçlar ile tespit edilmektedir.  Soy bağına ilişkin davalarda taraflar ve üçüncü kişiler soy bağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdür. Taraflardan birisi DNA testinden kaçındığı takdirde kendi aleyhine olarak yorumlanabilir. Yani baba DNA testi yaptırmaktan kaçınıyor ise açılan babalık davası kabul edilebilir.

Babalık Davasında İspat Yükü Kime Aittir?

Babalık davasında ispat yükü davacının üzerindedir. Kanun burada davacıya ispat kolaylığı sağlamış ve babalık karinesini getirmiştir. Babalık karinesine göre, babanın çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması,babalığa karine sayılır. Belirtilen sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde baba ile ananın cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli sayılır.

Davalı baba bu karineyi çürütmek için; iki yola başvurabilir. İlki, davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığıdır. Davalı baba olmadığını kesin şekilde ispatlayacak deliller sunmalıdır. Fiziksel benzerlik bulunmaması gibi.  Eğer davalı böyle bir delil sunamıyorsa ikinci imkana bakmak gerekir. Bu ise başka bir erkeğin çocuğun babası olma olasılığının, davalının baba olma olasılığından daha fazla olmasıdır.

Davacı Babalık Davası ile Beraber Nafaka ve Tazminat Talep Edebilir mi?

Davacı bu dava ile beraber nafaka olarak yalnızca çocuk için iştirak nafakası talep edebilir. Diğer nafakalar için ayrı dava açmak gerekir. Manevi tazminat konusunda ise Yargıtay içtihatlarına göre; davalının anne ile mutlaka evlilik vaadi ile ilişki kurmuş olması gerekir.

Babalık Davası Sonucu Annenin Mali Hakları Nelerdir?

*Doğum giderleri,
*Doğum öncesi ve sonrası 6 haftalık geçim giderleri ve
*Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler davalı babadan talep edilebilir.

Babalık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Görevli mahkeme aile mahkemesi, yetkili mahkeme ise taraflardan birinin, dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir. 

Görüldüğü gibi babalık davası birçok teknik detay barındırmaktadır, mağduriyet yaşamamanız adına tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması ve Yeni KHK

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et