Boşanma Davalarında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma Davalarında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Açılmış olan çekişmeli boşanma davasında davacı ve davalı eşin boşanmaya dayanak gösterdiği sebepler çoğu zaman birbirinden farklı olmaktadır. Davacı eş dava dilekçesinde boşanmak istemesinin sebebini, davalı aleyhine olacak şekilde belirttiği takdirde davalı eşin de dava dilekçesinde belirtilen sebeplerin geçerliliği bulunmadığını, kendisinin daha geçerli farklı sebepleri bulunduğunu öne süreceği yol karşı dava açmaktır. Davalı, sadece cevap dilekçesi verdiği takdirde dava dilekçesi ile sınırlı olarak kendisini savunacaktır. Ancak davalı eş, cevap dilekçesi ile karşı dava açtığı takdirde yeni iddialar da gündeme getirebilecektir. Karşı dava 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 132. Vd. Maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun karşı dava açmak için şartlar belirlemiştir.

Karşı Dava Şartları Nelerdir?
  1. Davalı eşin karşı dava açabilmesi için, öncelikle derdest bir boşanma davasının bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla önceki boşanma davasının çeşitli sebeplerle son bulması halinde halihazırda bir boşanma davası olmadığı için karşı dava talebi kabul edilmeyecektir.
  2. Karşı davada ileri sürülecek talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantı bulunması gerekir.

Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme, talep üzerine yahut resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.
Karşı davaya karşı, dava açılamaz.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

 

Dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davalı taraf, cevap dilekçesi ile tüm savunmasını yapmak zorundadır. Örneğin dava dilekçesinde davacı eş davalı eşin kendisini aldattığını öne sürüyor ise davalı eş; hem aldatmadığını hem de davacının kendisini darp ettiğini karşı dava ile öne sürebilir, davalının aldatma fiilinin gerçekleşmediğine yönelik savunması dava dilekçesine yönelik doğrudan bir savunma iken, darp gördüğüne yönelik savunması yeni bir gerekçe niteliğindedir.

Karşı dava açarak, davalının savlarını öne sürmesi, dava neticesinde nafaka, tazminat, velayet ve boşanmanın fer’isi niteliğinde bulunan diğer sonuçları ortadan kaldırabilir.

Karşı dava cevap dilekçesi ile açılabileceği gibi, cevap dilekçesi verme süresi içerisinde ayrı bir dilekçe ile de açılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, cevap dilekçesi süresi içerisinde açılmasıdır. Süre geçtikten sonra açılan karşı dava talebi mahkemeler tarafından reddedilmektedir.

Boşanma davaları ve aile hukuku ile ilgili davalar hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Türkiye ile Tanıma Tenfiz Anlaşması Olan Ülkeler

Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2019

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et