Malulen Emeklilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Malulen Emeklilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri Bölümü’nün 25 ve devamı maddelerinde malulen emeklilik konusu detaylı olarak düzenlenmiştir. Sağlık koşulları sebebiyle artık çalışmakta zorlanan kişileri korumak amacıyla, kişilere belirli şartların varlığı halinde malulen emeklilik imkanı tanınmıştır. Bu şartlar sigortalılık şartları ve sağlık şartları olarak ikiye ayrılır.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

1- 1800 gün prim günü olmalı ve en az 10 yıldır sigortalı olunmalıdır. Ancak başka birinin sürekli olarak bakımına muhtaç olanlar için 10 yıllık sigorta aranmamakta, sadece 1800 gün prim günü yeterli olmaktadır. Prim gününün eksik olması durumunda hizmet borçlanması yapılarak tamamlanabilir.

2- En az %60 meslekte kazanma gücü ve çalışma gücü kaybı olmalıdır. Çalışma gücünün kaybına ilişkin rapor Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sevki ile kurumun geçerli saydığı hastanelerden alınır.

3- Malulen emekliliğe sebebiyet veren hastalık, sigortalı olarak işe başlama tarihinden sonra olmalıdır. Doğuştan ya da sigorta girişinden önce bu rahatsızlığın olması durumunda sağlık kurulu maluliyet talebini reddedecektir. Bu durumda iş mahkemelerinde dava açma hakkı saklıdır.

4- Yukarıdaki şartların varlığı halinde, maluliyeti sebebiyle işten ayrıldıktan, işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kurumdan yazılı istekte bulunulmalıdır. İstekte bulunulmadığı takdirde şartlar gerçekleşmiş olsa dahi kurum kendiliğinden maluliyet aylığı bağlamaz.

5- 4/1-b (Bağkur) kapsamındaki sigortalılar için ek bir şart daha getirilmiştir. Buna göre bu kapsamdaki kişiler, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödemiş olmalıdır. Aksi takdirde maluliyet talebi reddedilir.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle bulunulan yerdeki SGK İl Müdürlüğü’ne gidilecektir. Burada prim gün sayısı ve hizmet yılı sistem üzerinden kontrol edilir. Eğer bu iki şartın tamamlandığı görülürse kişinin hastaneye sevki sağlanacaktır.

* Sigortalının ikametgahının bulunduğu yerde öncelikle; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, araştırma hastanesi yok ise, özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine, her ikisi de yok ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine, bunlardan hiç birisi yok ise Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine sevk yapılmaktadır.

Sevk edilen hastaneden alınan rapor yeterli olmayıp, bu rapor Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan Sağlık Kurullarınca değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda malulen emeklilik talebi reddedilebilmektedir.

Malulen emeklilik talebi reddedildiği takdirde, Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz edilir.

Yüksek Sağlık Kurulu yapılan itirazı reddederse İş Mahkemeleri’nde maluliyet tespitine ilişkin dava açılmalıdır. Bu dava neticesinde malulen emekli olabilirsiniz.

Malulen Emeklilik Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

  • Maluliyet aylığı almakta iken Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların maluliyet aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.
  • Maluliyet aylığı alanlara bazı sebeplerle kontrol muayenesi yapılabilmektedir. Kontrol muayenesi sırasında, maluliyet halinin ortadan kalktığı tespit edilirse, buna ilişkin raporun tutulduğu tarihi takip eden aydan itibaren maluliyet aylığı kesilir.

İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili Gaziantep ve çevresinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

İşyeri Devri ve Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı Hangi Şartlarda Verilir?

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et