Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk, eşlerden birinin müşterek konuttan ayrılarak farklı bir yerde yaşamaya başlamasıdır. Evliliğin getirdiği yükümlülüklerden biri de birlikte yaşamaktır. Bu yükümlülüğe aykırı davranan eş kusurlu olup, Medeni Kanun md. 164’ e göre de bu durum boşanma sebebidir. Terk mutlak ve özel boşanma sebebidir. Yani terk olgusunun ve şartların gerçekleştiği ispatlanırsa hakim evlilik birliğinin taraflarca çekilmez hale gelip gelmediğini incelemeyecek ve boşanmaya karar verecektir.

Madde 164-

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

 • Terk eden eş, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla evi terk etmeli veya haklı sebebi olmadığı halde ortak konuta dönmemelidir. Burada önemli olan terk eden eşin evlilik birliğinden kaynaklanan sorumluluğundan kaçma amacı taşınmasıdır. Terk eden eş kusurlu olmalıdır, örneğin; iş seyahati, askerlik, cezanın infazı ya da hastalık sebebiyle ortak konuttan ayrılan eşin evi terk ettiğinden bahsedilemez, ancak bu gibi geçerli sebeplerle ortak konuttan ayrılan eş haklı sebebi ortadan kalktığı halde müşterek konuta dönmüyorsa evi terk etmiş sayılır.
 • Terk en az 6 ay sürmelidir. Terk edilen eş 6 ay geçmedikçe terke dayalı boşanma davası açamaz. Süreyi kesmek amacıyla kötüniyetli olarak eve dönülmesi ve akabinde hemen ortak konuttan ayrılma durumunda süre kesilmiş olarak kabul edilmez. Buradaki süre en az beklenmesi gereken süredir. Daha fazla süre geçmiş olması halinde de terke dayalı boşanma davası açılabilir.
 • Eve dönüş için ihtar çekilmiş olmalıdır. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için hakim ya da noter kanalıyla terk eden eşe ihtar gönderilmelidir. İhtar en erken terkin üzerinden 4 ay geçmesi ile gönderilmelidir. İhtar içeriğinde 2 ay içerisinde eve dönülmesi gerektiği dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarılarda bulunulur. Burada sürelere çok dikkat edilmelidir, aksi takdirde dava şartı yokluğundan dava reddedilebilir.

Evi Terk Eden Kadın Boşanma Davası Açabilir mi?

Kanuna göre; diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Dolayısıyla kadın ya da erkek fark etmeksizin evi haklı sebeplerle terk eden taraf boşanma davası açabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Yargıtay Kararları

“… eşini evi terk etmeye zorlayan veya haklı  bir neden olmaksızın, ortak konuda dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır hükmü getirilmiştir. Bu düzenleme şiddet, hakaret ve kovma gibi olaylar nedeniyle evden ayrılmak zorunda kalan ya da ortak konuta dönmesi engellenen eşin de terk nedenine dayalı dava açabilmesine olanak sağlama amacına yöneliktir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 009/2-402 E.  ,  2009/484 K.

“… Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.” Yargıtay 2. H.D. 2015/5079 E. 2015/21791 K. 

“… Terk sebebiyle boşanmaya karar verildiğine göre, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadın kusurludur. Kusurlu olan davalı yararına manevi tazminata hükmedilemez. Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşulları gerçekleşmemiştir. İsteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Tarafların terk sebebiye boşanmalarına karar verildiğine göre, davalı kadın yararına yoksulluk nafakası takdir edilmesi de usul ve yasaya yakırı olup, bozmayı gerektirmiştir.” Yargıtay 2. H.D. 2006/11958 E.  ,  2007/7198 K.

Büromuz Boşanma davaları ve Aile Hukuku’ndan kaynaklanan diğer davalar ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

Boşanma Davasından Feragat

Nafakanın Kaldırılması Davası ve Şartları

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et