Evlenen Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Evlenen Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde işçinin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanabileceği sayılmıştır. “Kıdem tazminatı hangi şartlarda verilir?” başlıklı yazıda bu konuya ayrıntılı olarak değinilmiş olup bu yazıda evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın işçinin hak ve yükümlülüğünden bahsedilecektir. Uygulamada “evlilik tazminatı” olarak adlandırılan bu düzenlemeden faydalanabilmek için kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu şartlar;

1- Kadın işçinin, işyerindeki kıdemi en az 1 yıl olmalıdır. 1 yıldan daha az kıdemi bulunan kadın işçi bu haktan faydalanamaz.

2- Bu hak evlilikten itibaren 1 yıl içerisinde kullanılmalıdır. Burada evlilik tarihi olarak kastedilen resmi nikah tarihidir. İmam nikahı ya da düğün tarihi değil resmi nikah tarihi dikkate alınarak süre hesaplanır.

3- Evlilik cüzdan fotokopisi ile beraber işverene bu hakkın kullanılması suretiyle iş sözleşmesinin feshedildiğine dair dilekçe verilmelidir. Dilekçede feshin gerekçesinin evlilik olduğu, ayrıntılı ve şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta yazılmalıdır.

Kadın İşçi Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başlayabilir

Çalışma özgürlüğü Anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır, işçinin çalışma hakkı kısıtlanamaz. İşçi evlilik sebebiyle mevcut çalıştığı işyerinden ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanabileceği gibi, tazminatını aldıktan sonra yeni bir işe de başlayabilir. İşverenin kıdem tazminatı verdiği esnada başka bir işyerinde çalışması halinde tazminatın işçiden geri alınacağına dair söylemlerinin hukuki dayanağı bulunmayıp işçiyi caydırma amacı güdülmektedir. Bu tür söylemlere itibar edilmemelidir.

Boşandığı Eşi İle Yeniden Evlenen Kadın İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İş Kanunu’nda buna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak uygulamada bu durum kötüniyete açıktır. Şöyle ki; kadın işçiler kıdem tazminatına hak kazanabilmek için göstermelik olarak boşanıp yeniden evlenebilmektedir. Bu durumun varlığı halinde Yargıtay ‘kanuna karşı hile’nin söz konusu olabileceğini, işçinin kanuna karşı hilenin var olduğu durumda, kıdem tazminatı alamayacağını belirtmektedir. Bu sebeple her olay kendi içinde irdelenmeli, işçinin kötüniyetli olduğuna yönelik tespit yapıldığı takdirde kıdem tazminatı verilmemelidir.

Evlenen Kadın İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi?

İhbar tazminatı niteliği itibari ile; iş akdini ihbar önellerine uymayarak fesheden tarafın, karşı tarafa ödediği tazminattır. Ancak evlilik nedeniyle iş akdinin feshi durumunda, sözleşmeyi fesheden işveren değil işçidir. Bu sebeple sözleşmeyi fesheden işçinin ihbar tazminatı alma durumu da söz konusu olamaz.

İş hukuku ile ilgili, Gaziantep ve çevre illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

İşyeri Devri ve İşçi Alacaklarından Sorumluluk

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi şartlarını öğrenmek için tıklayınız.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et