Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi İadesi

Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi İadesi

Kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi olur mu? Kıdem tazminatı vergi iadesi başvurusu nereye yapılır? Zamanaşımı var mıdır? Kıdem tazminatı vergi iadesi 2019 yılında yayınlanan Resmi Gazete’de yer aldı. Kıdem tazminatından kural olarak sadece damga vergisi kesilir, kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmesi ise söz konusu değildir. Peki bugünlerde sıkça duyduğumuz kıdem tazminatından gelir vergisi iade edileceği yönündeki söylem ile ne kast edilmektedir? 7103 Sayılı Kanun ile; işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin, ikale yolu ile sona erdirilmesi halinde işçiye ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan kesilen gelir vergisi işçiye iade edilebilecek. Dolayısıyla her ne kadar karşılıklı iş sözleşmesinin sonlandırıldığı durumlarda işçinin aldığı tazminat, Bakanlık nezdinde kıdem tazminatı olarak anılmamışsa da, 28 Mart 2018 tarihinden itibaren, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde kıdem tazminatı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

İkale Nedir?

Uygulamada ikale adı verilen sözleşme, işçi ve işverenin imzaladığı, bu suretle iş sözleşmesinin ortak irade ile sonlandırıldığı sözleşmedir. İkale iş Kanunu’nda düzenlenmemiş olsa dahi Yargıtay’ın içtihatları ile geçerlilik şartları belirlenmiştir. Yargıtay ikalenin geçerli olabilmesi için en öncelikli olarak işçinin makul yararını aramaktadır. Makul yarar somut duruma göre değişkenlik gösterebilir. Ancak işçinin hakkını işverenden alamadığı ikale sözleşmeleri geçersizdir.

Hangi Hallerde Alınır?
 • İş sözleşmesi karşılıklı anlaşma veya ikale yolu ile son bulmalıdır. Çünkü yeni kanun ile iade alabilecek olan işçiler, sadece ikale, yani iş sözleşmesini işveren ile ortak karar alarak sonlandıranlardır. Ancak açılan davadan daha önce feragat eden işçiler kıdem tazminatına hak kazanabilir. Feragat edildiğine ilişkin evraklar vergi dairesine sunulmalıdır.
 • Kıdem tazminatını alabilmek için dava açan işçiler iadeden faydalanamaz. Vergi Usul Kanunu’nda 5 yıllık zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı geriye yönelik olarak hesaplanmalıdır. Zamanaşımın başlangıcı olarak vergiyi doğuran işlem, dolayısıyla iş sözleşmesinin ikale ile sona erdiği tarih alınır. Ancak dava açılması zamanaşımını durdurmaktadır.
 • İşçiye ödenen kıdem tazminatı yıllık tavan miktarını aşmalıdır. Kıdem tazminatı yıllık tavan her dönem değişir. Yıllık tavanı aşmayan kıdem tazminatında vergi kesintisi olmadığı için iade de söz konusu olmayacak. Yıllık tavan her dönem farklılık göstermekle beraber, işçinin işten ayrıldığı dönemdeki kıdem tazminatı tavanına bakılır.
Faiz Alınabilir mi?

Gelir vergisi iadesinde faize ilişkin bir karar yoktur. Hangi tarihte ne kadar fazla kesinti yapıldı ise sadece o tutar ödenecektir. Faiz uygulanmayacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Öncelikle ikale sözleşmesi örneği, ücret bordrosu, SGK’dan işten çıkış bildirgesi, İşverenin stopajı ödediği vergi dairesini gösterir yazı vb. evraklar işverenden alınmalıdır. İşveren bu evrakları işçiye veya avukatına vermek zorundadır, vermediği takdirde cezai müeyyide ile karşı karşıya kalır. İşyeri devredildi ise, devredildiği işverene başvurulur, çünkü yeni işveren ticari kayıtları saklamakla mükelleftir. Daha sonra ise vergi dairesine başvuru yapılır. Vergi dairesine yapılan başvuruda hesap bilgisi de belirtilmelidir. Vergi dairesi, iade şartlarının gerçekleştiğinin tespitini yapar ise iade tutarını kişinin belirttiği hesaba yatırır.

Kıdem tazminatı ve iadesi hakkında Gaziantep ve çevre illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
  yazıyor...

  Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

   

  Soru Gönder İptal Et