Özel Okullarda ve Dershanelerde Çalışan Öğretmenler Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Özel Okullarda ve Dershanelerde Çalışan Öğretmenler Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Özel okul, dershane gibi özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler işin niteliği gereği belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmaktadır. Bu durum kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları konusunda belirsiz süreli iş sözleşmelerine kıyasla bazı farklılıklar yaratmaktadır.

Özel okul öğretmenlerinin özlük hakları, 5580 sayılı Özel Öğretim Kanununun ‘Özlük Hakları ve Sorumluluklar’ başlıklı 9. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; özel okul öğretmenlerinin iş sözleşmeleri en az 1 yıl olarak düzenlenmelidir. Maddenin devamında bu sürenin tek istinası olarak, “mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabileceği” yazmaktadır.

Özel Okul Öğretmenlerinin Sözleşmesinin Yenilenmesi, Sözleşmeyi Belirsiz Yapar mı?

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu’nun 23.02.2018 tarih, 2017/1 esas – 2018/2 karar sayılı içtihadı birleştirme kararında “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında çalışanların iş sözleşmelerinin üst üste yenilense dahi bu yenilenmenin yasadan kaynaklandığı ve sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olma özelliğini koruduğu, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaklarına” karar verilmiştir. Dolayısıyla her ne kadar İş Kanunu’nda yenilenen belirli süreli iş sözleşmelerinin yenilenmesi halinde belirsiz hale geleceğinden bahsetse de, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu bu konuya son noktayı koymuş, sözleşmenin belirli olarak devam edeceğine karar vermiştir.

Özel Okullarda ve Dershanelerde Çalışan Öğretmenlerin Kıdem Tazminatı Hakkı Var mı?

Özel okullarda çalışan öğretmenler, belirli şartların gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Yargıtay içtihatlarına göre,  süresi dolmadan işveren tarafından haklı neden olmaksızın sözleşmesi sona erdirilen öğretmen kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Yine işveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı nedene dayanmıyorsa burada da öğretmen kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 25.06.2019 tarihli 2016/17255 Esas, 2019/14022 Karar sayılı ilamına göre;

“… belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinden önce taraflardan biri yenilememe iradesini ortaya koymuş ise burada yenilemeyen tarafın iradesine göre kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağı araştırılmalıdır.

İşveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı nedene dayanmıyor ise bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı ödenmelidir.

Bu nedenle gerek 158 sayılı İLO Sözleşmesi, gerekse iş hukukuna egemen olan “işçi lehine yorum” ilkesi gözetildiğinde, kanun gereği belirli süreli kabul edilen sözleşmeyi, haklı bir neden olmaksızın yenilememe iradesini gösteren işverenin koşulların var olması halinde sona eren sözleşme nedeniyle kıdem tazminatından sorumlu olduğunun kabulü gerekir.”

Görüldüğü üzere özel okul ve dershane gibi özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin belirli koşulların gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

Özel Okullarda ve Dershanelerde Çalışan Öğretmenlerin İhbar Tazminatı Hakkı Var mı?

Özel okul, dershane gibi özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler işin niteliği gereği belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştıkları için ihbar tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır.

Büromuz Gaziantep ve çevre illerde, Gaziantep işçi avukatı olarak avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için randevu alabilirsiniz.

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et