Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre, düğünde kadına ve erkeğe takılan altınlar ve nakit para kadının kişisel malı sayılır ve kadına aittir. Erkeğin bu malvarlığı üzerinde bir hakkı bulunmamaktadır. Ziynet eşyasının kim tarafından takıldığının bir önemi yoktur. Yani ister erkeğin ailesi, isterse de akrabaları tarafından takılan altınlar kadına aittir.

Ziynet Eşyasının İadesi Davasında İspat Yükü Kimdedir?

Yargıtay hayatın olağan akışına göre, kadının müşterek evden ayrıldığı sırada altınları da alabileceğini, altınların taşınabilen ve maddi değeri yüksek malvarlığı olduğundan bahisle beraberinde götüreceğini kabul etmektedir. Dolayısıyla açılan ziynet eşyalarının iadesi davasında kadın, altınları evde bıraktığını ya da alma imkanının olmadığını ispat etmelidir.

Yargıtay 8. H.D. 2016/6766 E., 2018/14790 K., 03/07/2018 Tarihli kararına göre;
“Davacı kadın davaya konu edilen ziynet eşyasının davalıda kaldığını ileri sürmüş, davalı koca ise onun tarafından altınların kullanıldığını savunmuştur. Hayat deneylerine göre olağan olanın bu çeşit eşyanın kadının üzerinde olması ya da evde saklanması, muhafaza edilmesidir. Başka bir anlatımla, bunların davalı tarafın zilyetlik ve korunmasına terk edilmesi olağan durumla bağdaşmaz. Diğer taraftan, ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen türden eşyalardandır. Bu sebeple evden ayrılmayı tasarlayan kadının bunları önceden götürmesi, gizlemesi her zaman mümkün olduğu gibi, evden ayrılırken üzerinde götürmesi de mümkündür. Bunun sonucu olarak, normal koşullarda ziynet eşyalarının kadının üzerinde olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, kadının ispatlaması gerekir.”

Ziynet Eşyaları Kullanılmış İse Ne Olur?

Kadına takılan altınlar ev, araç ya da başka bir mal edinmek sureti ile harcanmış olabilir. Bu durumda ispat yükü erkeğe düşmektedir. Erkek, bozdurulan altınların kadının onayı ile kadına iade edilmemek üzere harcandığını ispat etmelidir.

Yargıtay 3. H.D. 2017/12781 E., 2017/18040 K., 21.12.2017 Tarihli kararına göre;
“Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. Bu eşyaların iade edilmemek üzere kocaya verildiği, kadının istemi ve onayı ile bozdurulup müşterek ihtiyaçlar için harcandığı hususu davalı tarafça kanıtlandığı takdirde, koca bu eşyaları iadeden kurtulur.”

Ziynet eşyası alacağı davası ve boşanmadan kaynaklı diğer davaların, bireysel takip edilmesi durumunda hak kaybı yaşanma ihtimali olasıdır. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Nafakanın Ödenmemesi Sebebiyle Hapis Cezası

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et